ספרים, חוברות ואלבומים בנושאי תעופה חלק א’-לפי שם הכותר

מפתח הסוגים:

ס’-ספר

ח’-חוברת

א’-אלבום

א’

סוג שם הכותר המחבר הוצאה ושנת הוצאה
סא”א היה או לא היהגיורא פורמןידיעות אחרונות 2004
סאבני גזית-יד לפועלו של אל”מ שעיה גזיתעודד מרוםעמותת ח”א 2007
סאדם ציפורעודד מרוםכתר,1992
חאהוד שלי-לזכרו של אהוד חנקין ז”לעודד מרוםעמותת ח”א,2008
סאוירודינמיקה בסיסית פ.י.פיאטליהקלוב הארצישראלי לתעופה,1947
חאיש כנפיים בישראל-ערב מורשת לזכר מודי אלון ז”לעודד מרוםעמותת ח”א
אאלבום המטוסיםמאיר כהן
אאלבום חיל האוירעודד מרוםמשהב”ט 1982
סאלוף השמיםגיורא אפשטייןוראים,2017
סאמברגו-מיראז’ נגד מיגשייקה בן פורת,אורי דןמסדה/ידיעות אחרונות,1968
סארבעים שנה לטייסת 114 תפוצה פנימית בח”אעודד מרוםעמותת הטייסת,2006
סאש בשמיםעמוס עמיר משהב”ט 2000

ב’

סוג שם הכותר המחבר הוצאה ושנת הוצאה
סביום,בלילה,בערפל   יואש צידון   ספריית מעריב,1995   
סביום,בלילה,בערפל II תולדות טייסת העטלףמאיר אמיתימשהב”ט,2006 
סבין השמשותרענן לוריאמשהב”ט,1955 
סברום שחקיםדוד אביר/גרשון ריבליןמערכות,1960
סבשמי העולםיהודה עפר

ג

סוג שם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סגשר אווירי לעצמאות-להק תובלה אוירית אבי כהןמשהב”ט, 1997

ה’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סההגנה על מקורות המים 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
אבי כהןמשהב”ט
חהטייסת ב-6 הימים 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א 
סהטייסת הראשונה  
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
אהרון לפידות
דן ארקין
משהב”ט, 1998
סהי-הביטו למעלה-עלילות ח”א הישראליאוריאל אופק
סהיה חזק-סיפור חייו של נוריק הראל ז”לעודד מרוםעמותת ח”א 2012
סהיסטוריה קטנה-סיפורה של טייסת הפטישים
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
גוריחיל האויר
סהמאה ה-16 ספר טייסת 116
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
משהב”ט
סהם המריאו בעלטהבנימין כגןדבר
סהמהלומה-ח”א במלחמת של”ג אריה אבנרירביבים/ידיעות אחרונות,1983
סהפשיטה על הכור- מבצע אופרהרוג’ר קלייקאריה ניר
סהניצחון ע”י ח”אאלכסנדר סברסקי
סהרפתקה בטייסתעודד מרוםמסדה, 1980
סהשמים אינם הגבול-סיפורו של ח”א הישראליאליעזר כהן (צ’יטה)מעריב, 1990
סהתעופהדוד קימלפלדהקיבוץ הארצי השומר הצעיר,1945

ז’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
חזהרה לויטוביהודה לויטובמשפחתית
סזנק-סיפורו של ח”א הישראליויליאם סטיבנסון

ח’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
אחיל האוירעודד מרוםמשהב”ט 1982
אחיל האוירמשה הדר/ יהודה עפרמשהב”ט 1971
חחיל האויר במבצע שלמהמשהב”ט 1992
סחיל האויר במלחמת העצמאות 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
אדם שתקאיפרסומי הדרכה ח”א
סחישול הכנפיים אביגדור שחןמערכות
סחליפת לחץ-דפים בספר הטיסות של ח”אמירב הלפריןמשהב”ט 1987,2000
סחמישים שנות עליונות אויריתדני שלוםכנרת 1998

ט’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סטייסת א’-1947-1949עודד מרוםעמותת ח”א 2011
סטייסת הגליל במלחמת העצמאותנעם הרטוךעמותת ח”א,1999 
סטייסת הזנב האדום
הוצא לתפוצה פנימית בחיל האויר
עודד מרום/דורון שגיא 
משהב”ט 
סטייסת הנגב במלחמת השחרוראריה רובנס הוצאת המחבר,2002
סטייסת הנגב במלחמת העצמאותעודד מרום עמותת ח”א, 2003
סטייסת העמק 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
דן ארקין משהב”ט,2001
סטייסת הקרב הראשונהאהרון לפידות/ליאורה שוסטרמשהב”ט 
סטייסת הקרב הראשונה-פרקי יומן 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
איתן הבר1973
סטייסת התובלה הראשונה הואמיר רגבמשהב”ט 1998 
סטיסה קרבית-סיפורים ועלילות בשחקים אורי דרומימשהב”ט,1990 

י’
סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סידעתי שתבואו-על מסירות,עוז ומופתעודד מרוםעמותת ח”א,2013
סיובל לטייסת הצרעה
 הוצא בתפוצה פנימית בח”א 
עודד מרוםדפוס מאירי,2007 
חיונים אדומות-לזכרו של אהרון כ”ץ ז”לעודד מרוםהוצאת המשפחה,1989

כ’
סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
חכח אוירי 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
אורי דרומי 
מפקדת ח”א-שה”ד 
סכל מטוסי חיל האוירדני שלוםבאויר פרסומי תעופה,1990 
סכנף אחתדן ארקין משהב”ט 
סכנף רנניםאורי ירוםמשהב”ט,2001 
סכנפי הניצחון אביגדור שחן עם הספר,1966
סכנפי מלחמה,כנפי שלוםדני שלום הד ארצי,1999
סכנפייםדורוןמערכות,1982
סכנפיים מעל סואץ-סיפורו של ח”א במלחמת ההתשהזאב שיף שיקמונה,1970 
סכרעם ביום בהיר דני שלום
באויר-פרסומי תעופה 2002 

ל’
סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סלבד בשחקים דני שפירא מעריב 1994
סלגעת בשחקים-על אנשים נפלאים במכונות מופלאותעודד מרום2016
סלטייסת המלט”ים הראשונה. 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
שגיא רונן/יעל מלכין משהב”ט,2004 
סלך שמים לך ארץעיזר ויצמןמעריב 1975 ,1993

מ’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סמאה שנות תעופהעודד מרוםמכון פישר, 2004
חמבט ועוד מבט על ארץ ישראל ב”ז קדר משהב”ט/יד בן צבי 
ס
מבצע קדש 
הוצא בתפוצה פנימית בח”א
יצחק שטייגמן משהב”ט,1986 
סמחלקת הטייס של הפלמ”ח עודד מרוםעמותת ח”א,2005 
סמטוסי חיל האויר-מהטייגר מות ועד הסופה דני שלום2005 
סמטוסים וטילים בעולםדני שלום
חמלאכים בסרבלים כחולים-על איכות האחזקה של הגף הטכניעודד מרום2019
סמנהיגות אוירית שמואל גורדוןמשהב”ט,2003
סמסדר האבירים האחרון שמואל גורדון
רמות,1998 
חמסוקים עבור מי? 
הוצא בתפוצה פנימית בח”א

יצחק שטייגמן 
מפקדת ח”א,1987 
סמסילות למרומים בצלאל גורן ברונפמן,1979
סמעל האופק-50 שנות פעילות ישראלית בחללדני שלום
אורט פירסומים 
סמתא הטייס יוסף עפראותפז,1968
ס
מתנדבים בכחול 

יוסף שביט 
משהב”ט 1995

נ’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סנעדר חלליעל ארציידיעות אחרונות/חמד 2001 
סנץ בשחקיםרן פקרידיעות אחרונות/חמד 2001 

ס’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
ססילונים מדבירי שחקים כרך א’ עמנואל בן גוריון מסדה,תשכ”א
ססילונים מדבירי שחקים כרך ב’ עמנואל בן גוריון מסדה,תשכ”א
סספר המטוסים יהודה עפר
סספר התעופה לנוער הישראלישאול אשל שוקן, 1958

ע’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סעד 124-טייסת החרב המתהפכת  
הוצא בתפוצה פנימית בח”א
מאיר אמיתי זמורה-ביתן,1990 
סעילוי-המערך הטכני של ח”א במאה ה-21עודד מרוםעמותת ח”א,2016
סעל הגובהמרדכי נאורמשהב”ט,1965
סעליונות אויריתאהוד יונאיכתר,1995 
חעל תעוזה ונחישות-ביפורי מופת של ח”א הישראליעודד מרוםמשהב”ט,2019
סעשור לא שקט
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
זאב לכיש/מאיר אמיתי משהב”ט,1995 
סעשרים שנה לטייסת 102-
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
עודד מרוםמשהב”ט 1987

פ’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
ספלמחים במלחמה,קיץ 2006עודד מרוםעמותת ח”א,2008
ספרחים ברקיע- ההיסטוריה של ביה”ס לטיסהעודד מרוםמשהב”ט, 1993
ספתאום, באמצע החיים דבורה עומר יוסף שרברק

צ’
סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סצבעוני ארבע גיורא רוםידיעות אחרונות-ספרי חמד 
סצה”ל בחילו-חיל האויר רביבים/ספריית מעריב 
סציפור האדם באופקנו דב גבישיד יצחק בן צבי,2003 

ק’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
אקוים בשמים מיקי עמית עצמית,2002 

ר’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סרוח רפאים מעל קהיר א+בדני שלוםבאויר פרסומי תעופה,2008 
סרכס הוא נכס-קורות חייו ופועלו של גדי רכסעודד מרום2014
סרם וברוריפתח ספקטורידיעות אחרונות,2007
סרפאל-בנתיבי המחקר והפיתוח לבטחון ישראל מוניה מרדור משהב”ט,1981 
סרפאל-ממעבדה למערכה זאב בונן NDD מדיה,2003 

ש’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סשותפים בלחימה-חצי יובל של “שילוב מנצח”עודד מרוםמשהב”ט,2009
סשלושים שעות באוקטובר שמואל גורדון ספריית מעריב, 2008 
סשמים בוערים-ח”א במלחמת יוה”כ אריה אבנרי 
סשעה 6 כרגיל איתמר נוינרכינרת,1990 

ת’

סוגשם הכותרהמחברהוצאה ושנת הוצאה
סתולדות התעופה בעולם כרך א’ עמנואל בן גוריון 
מסדה,תשי”ח
סתולדות התעופה בעולם כרך ב’ עמנואל בן גוריון מסדה,תש”כ
סתולדות נעוריה של טייסת א’ אדם שתקאי

תגיות:

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
מנוי
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x