ספרים, חוברות ואלבומים בנושאי תעופה חלק ב’-לפי שם המחבר

סקירת הספרות התעופתית שיצא לאור בארץ.

מפתח סוגים:

ס’- ספר

ח’-חוברת

א’-אלבום

א’

סוג שם המחבר שם הכותר הוצאה ושנת הוצאה
סאביר דוד/ריבלין גרשוןברום שחקיםמערכות,1960
סאבנרי אריההמהלומה-ח”א במלחמת שלום הגליל רביבים/ידיעות אחרונות,1983 
סאבנרי אריהשמים בוערים-ח”א במלחמת יוה”כ 
סאופק אוריאל הי-הביטו למעלה-עלילות ח”א הישראל
סאמיתי מאיר ביום,בלילה,בערפל II-תולדות טייסת העטלף משהב”ט,2006 
סאמיתי מאיר עד 124-טייסת החרב המתהפכת
הוצא לתפוצה פנימית בח”א 
זמורה ביתן,1990 
סארצי יעל נעדר-חללידיעות אחרונות/חמד 2001 
סארקין דן טייסת העמק 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א 
משהב”ט,2001 
סארקין דן כנף אחת 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
משהב”ט
סאפשטיין גיורא/אילן כפיר/דני דוראלוף השמיםקוראים,2017
סאשל שאולספר התעופה לנוער הישראלי שוקן,1958 

ב’

סוג שם המחבר שם הכותר הוצאה ושנת הוצאה
סבונן זאברפאל-ממעבדה למערכהNDD מדיה,2003 
סבן גוריון עמנואלסילונים מדבירי שחקים כרך א’ מסדה,תשכ”א 
סבן גוריון עמנואלסילונים מדבירי שחקים כרך ב’ מסדה,תשכ”ג 
סבן גוריון עמנואלתולדות התעופה בעולם כרך א’ מסדה,תשי”ח
סבן גוריון עמנואלתולדות התעופה בעולם כרך ב’ מסדה,תש”כ
סבן פורת שייקה/אורי דןאמברגומסדה/ידיעות אחרונות,1968

ג’

סוג שם המחבר שם הכותר הוצאה ושנת הוצאה
סדב גבישציפור האדם באופקנורביבים, ספריית מעריב
סגורדון שמואלמנהיגות אויריתמשהב”ט,2003
סגורדון שמואלמסדר האבירים האחרוןרמות, 1998
סגורדון שמואלשלושים שעות באוקטוברספריית מעריב,2008
סגוריהסטוריה קטנה-סיפורה של טייסת הפטישים
הוצא לתפוצה פנימית בחיל האויר
חיל האויר, 1979
סגורן בצלאלמסילות למרומיםברונפמן, 1974
סגיל יוסףפנוי לתובלהטקסט רץ 2021


ד’

סוגשם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
סדורון כנפיים מערכות,1982    
סדרומי אורי טיסה קרבית-סיפורים ועלילות בשחקים משהב”ט,1990 
חדרומי אורי כח אוירי.הוצא לתפוצה פנימית בח”אמפקדת ח”א-שה”ד 

ה’

סוג שם המחבר שם הכותר הוצאה ושנת הוצאה
סהבר איתן טייסת הקרב הראשונה-פרקי יומן 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א 
 1973
אהדר משה/עפר יהודהחיל האויר משהב”ט,1971 
סהלפרין מירב חליפת לחץ-דפים בספר הטיסות של ח”אמשהב”ט,1987,2000 
סהרטוך נעם טייסת הגליל במלחמת העצמאות עמותת ח”א,1999 

ו’

סוגשם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
סויצמן עיזר לך שמים לך הארץ מעריב 1975,1993 

י’

סוגשם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
סיונאי אהוד עליונות אוירית כתר,1995 
סירום אוריכנף רנניםמשהב”ט,2001 

כ’

סוג שם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
סכגן בנימין הם המריאו בעלטהדבר
סכהן אביגשר אוירי לעצמאות משהב”ט 
סכהן אביההגנה על מקורות המים
הוצא לתפוצה פנימית בח”א 
סכהן אליעזר (צ’יטה)השמים אינם הגבול-סיפורו של ח”א הישראלי מעריב 1990 
אכהן מאיר אלבום המטוסים 

ל’

סוג שם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
חלויטוב יהודהזהרה לויטוב משפחתית 
סלוריא רענןבין השמשותמשהב”ט,1955
סלכיש זאב/אמיתי מאירעשור לא שקט 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א 
משהב”ט 
סלפידות אהרון/ארקין דן הטייסת הראשונה
הוצא לתפוצה פנימית בח”א 
 משהב”ט 1998
סלפידות אהרון/ליאורה שוסטרטייסת הקרב הראשונה
הוצא לתפוצה פנימית בח”א 
משהב”ט 1998 

מ’

סוג שם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
סמרדור מוניה רפאל-בנתיבי המחקר והפיתוח לבטחון ישראל משהב”ט 
סמרום עודד/שגיא דורון טייסת הזנב האדום
הוצא לתפוצה פנימית בחיל האויר 
משהב”ט 
סמרום עודדאבני גזית-יד לפועלו של אל”מ שעיה גזית עמותת ח”א,2007 
אמרום עודדחיל האויר משהב”ט,1982 
אמרום עודדאיש כנפיים בישראל-ערב מורשת לזכר מודי אלון ז”לעמותת ח”א
חמרום עודדהרפתקה בטייסתמסדה,1980 
סמרום עודדמחלקת הטייס של הפלמ”ח עמותת ח”א 
סמרום עודדיובל לטייסת הצרעה 
הוצא בתפוצה פנימית בח”א 
דפוס מאירי,2007 
סמרום עודדעשרים שנה לטייסת 102-תפוצה פנימית בח”אמשהב”ט,1987
חעודד מרוםיונים אדומות-לזכרו של אהרון כ”ץ ז”להוצאת המשפחה,1989
סעודד מרוםאדם ציפורכתר, 1992
סעודד מרוםפרחים ברקיע-ההיסטוריה של ביה”ס לטיסהמשהב”ט,1993
סעודד מרוםטייסת הנגב במלחמת העצמאותעמותת ח”א,2003
סעודד מרוםמאה שנות תעופהמכון פישר,2004
סעודד מרוםמחלקת הטיס של הפלמ”חעמותת ח”א,2005
סעודד מרוםפלמחים במלחמה-קיץ 2006-בתפוצה פנימית ח”אעמותת ח”א,2008
סעודד מרוםטייסת א’-1947-1949עמותת ח”א,2009
סעודד מרוםהיה חזק- סיפור חייו של נוריק הראל ז”לעמותת ח”א,2012
סעודד מרוםארבעים שנה לטייסת 114עמותת הטייסת,2006
סעודד מרוםלגעת בשחקים -על אנשים מופלאים במכונות נהדרות2016
סעודד מרוםשותפים בלחימה-חצי יובל של “שילוב מנצח”משהב”ט,2009
סעודד מרוםידעתי שתבואו-על מסירות, עוז ומופתעמותת ח”א, 2013
סעודד מרוםעילוי- המערך הטכני של ח”א במאהה-21עמותת ח”א,2016
סעודד מרוםאהוד שלי-לזכרו של אהוד חנקין ז”לעמותת ח”א, 2008
סעודד מרוםמלאכים בסרבלים כחולים-על איכות האחזקה של הגף הטכני2019
סעודד מרוםעל תעוזה ונחישות-סיפורי מופת של ח”א הישראלימשהב”ט, 2019
סעודד מרוםרכס הוא נכס-קורות חייו ופועלו של גדי רכס

נ’

סוגשם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
סנאור מרדכי על הגובה משהב”ט,1965 
סנוינר איתמר שעה 6 כרגיל כינרת,1990 

ס’

סוג שם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
ססברסקי אלכסנדר הניצחון ע”י חיל האויר 
ססטיבנסון ויליאם זנק-סיפורו של ח”א הישראלי 
סספקטור יפתחחלום בתכלת כחול
סספקטור יפתחרם וברור ידיעות אחרונות,2007 

ע’

סוגשם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
סעומר דבורה פתאום,באמצע החייםיוסף שרברק
סעמיר עמוסאש בשמייםמשהב”ט,2000
אעמית מיקי קוים בשמיםעצמית,2002
סעפר יהודהבשמי העולם 
סעפר יהודהספר המטוסים
סעפר יוסף מתא הטייסאותפז,1968 

פ’

סוגשם המחבר שם הכותר הוצאה ושנת הוצאה
ספורמן גיוראא”א היה או לא היהידיעות אחרונות,2004
ספיאטלי פ.י.אוירודינמיקה בסיסיתהקלוב הארצישראלי לתעופה,1947
ספקר רן נץ בשחקים ידיעות אחרונות/חמד 2002

צ’

סוגשם המחבר שם הכותרהוצאה ושנת הוצאה
סצידון יואשביום,בלילה,בערפלספריית מעריב,1995

ק’
סוג שם המחבר שם הכותר הוצאה ושנת הוצאה
חקדר ב”ז מבט ועוד מבט על ארץ ישראל משהב”ט/יד בן צבי
סקימלפלד דוד התעופה הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר,1945
סקלייק רוג’ר הפשיטה על הכור-מבצע אופרה אריה ניר 

ר’
סוג שם המחבר שם הכותר הוצאה ושנת הוצאה
סרגב אמיר טייסת התובלה הראשונה 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
משהב”ט 1998 
סרובנס אריה טייסת הנגב במלחמת השחרורהוצאת המחבר,2002 
סרום גיוראצבעוני ארבע ידיעות אחרונות-ספרי חמד 
סרונן שגיא/מלכין יעל  לטייסת המלט”ים הראשונה
 הוצא לתפוצה פנימית בח”א
משהב”ט,2004 

ש’

סוג שם המחבר שם הכותר הוצאה ושנת הוצאה
סשביט יוסףמתנדבים בכחול משהב”ט,1995 
סשחן אביגדור כנפי הניצחון עם הספר,1966 
סשחן אביגדור חישול הכנפיים מערכות 
סשטייגמן יצחק מבצע קדש 
הוצא בתפוצה פנימית בח”א 
משהב”ט,1986
סשטייגמן יצחק מסוקים עבור מי?
 הוצא בתפוצה פנימית בח”א 
 מפקדת ח”א,1987
סשיף זאבכנפיים מעל סואץ שיקמונה,1970 
סשלום דניחמישים שנות עליונות אויריתכינרת
סשלום דניכל מטוסי חיל האוירבאויר פרסומי תעופה,1990 
סשלום דניכנפי מלחמה,כנפי שלום הד ארצי
סשלום דניכרעם ביום בהיר באויר פרסומי תעופה
סשלום דנימטוסי חיל האויר-מהטייגר מות ועד הסופה 2005
סשלום דנימטוסים וטילים בעולם
סשלום דנימעל לאופק-50 שנות פעילות ישראלית בחלל אורט פירסומים 
סשלום דנירוח רפאים מעל קהיר א+ב ידיעות אחרונות,2007 
סשפירא דנילבד בשחקיםמעריב 1994
סשתקאי אדםחיל האויר במלחמת העצמאות 
הוצא לתפוצה פנימית בח”א
פרסומי הדרכה ח”א 
סשתקאי אדםתולדות נעוריה של טייסת א’ 

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

תודה על הרשמתך
0
Would love your thoughts, please comment.x