מטוסים ומוצגים במוזיאון חיל האויר

כל המטוסים במוזיאון חיל האויר, אלו שהיו ואלו שישנם.

במוזיאון חיל האויר בחצרים ישנם מאות מוצגים,ממטוסים עד תותחי נ”מ, טילים,פצצות,מדים,ספרים ועוד.עם זאת, לא כולם מוצגים לקהל הרחב,חלקם נמצא באחסנה, חלקם בגניזה וחלקם ב”חצר הגרוטאות”. לפעמים מוקמות תערוכות חדשות ופריטי ציוד מוצאים לתצוגה, לפעמים מוחלפים המטוסים שבתצוגה ואלו שהוצגו עוברים לאחסנה.

יש לציין,למרבה הצער, שרוב הפריטים הנמצאים במוזיאון חיל האויר אינם נשמרים כמוצגים מוזיאליים ומושחתים עקב פגעי מזג האויר ועקב קהל האלפים המגיע למוזיאון לאורך כל השנה והפוגע במוצגים. המוזיאון צובע במשך שנה כמה ממטוסיו (ויש כאלה שנצבעים כבר פעם שלישית!) ומעמידם בתצוגה אך לאחר זמן לא רב שוב הצבע דוהה ומתקלף, והמטוסים מקבלים חלודה ומתפוררים לאיטם

מטרת סקירה זו היא לתעד, ככל הניתן, את המוצגים במוזיאון.
 

כלי טייס

הרשימה בהכנה

(אנא לחץ על הקישור בעמודת מספר הזנב כדי להגיע למאמר באתר)

        יצרן  דגם     סוג    מס’   יצרןכינוי ח”אמספר זנבזהות קודמת מצב   
אוגוסטה-בל 205A-1מסוק תובלה בינוני 4020  002 בתצוגה
אויה S-199מטוס קרב 782358סכין ד-112 בתצוגה
אוסטר J/1מטוס קל 1956  ד-13 G-AHAYבתצוגה
אירו קומנדר 1121B ג’ט קומנדרמטוס ניסוי 71  4X-COA N1500Mבתצוגה
אירוספטיאלSA.342L גאזלמסוק קרב 659  907 1222בתצוגה
בואינג367-76-66 KC-97Gמטוס תידלוק באויר16767ענק 4X-FPN52-2736 
בואינג707-328מטוס תובלה17617ראם116/4X-JYWF-BHSEבאחסנה
ביצ’קרפט65B-80 קווין איירמטוס תובלה קלLD-485זמיר106 באחסנה
ביצ’קרפט65B-80 קווין איירמטוס תובלה קלLD-488זמיר109 בתצוגה
        
בל 206A ג’טרייינג’רמסוק קל 8538סייפן 040 בתצוגה
בל UH-1Nמסוק סער בינוני 32227אנפה 026 בתצוגה
בל AH-1G קוברהמסוק קרב 20710צפע 115 בתצוגה
בל AH-1S קוברהמסוק קרב צפע 444 בתצוגה
בריטן נורמןBN2A איילנדרמטוס תובלה קל  004 בתצוגה
גרומןE-2C הוקאיימטוס להתרעה מוקדמת A-44דייה944 בתצוגה
גרומןTBM-2E אוונג’רמטוס נגד צוללות  34 בתצוגה
גלוסטרמטאור T.MK.7מטוס אימון  15  
גלוסטרמטאור T.MK.7מטוס אימון  18  
גלוסטרמטאור F.MK.8מטוס קרב  06 בצביעה
גלוסטרמטאור NF.MK.13מטוס קרב לילה  51  
גלוסטרמטאור NF.MK.13מטוס קרב לילה  157  
דאסוMD.450 אורגןמטוס קרב  49  
דאסוMD.450 אורגןמטוב קרב  80  
דאסומיסטר IVמטוס קרב  09  
דאסומיסטר IVמטוס קרב  60  
דאסומיראז’ IIICJמטוס קרב שחק111  בתצוגה
דאסומיראז’ IIICJמטוס קרב שחק158  
דגלסC-47A דקוטהמטוס תובלה פרא038 בתצוגה
דגלסA-4E סקייהוקמטוס קרב עייט891 באחסנה
דגלסA-4F סקייהוקמטוס קרב עייט611 בתצוגה
דגלסA-4H סקייהוקמטוס קרב עייט261 באחסנה
דגלסA-4H סקייהוקמטוס קרב עייט222 באחסנה
דגלסA-4H סקייהוקמטוס קרב עייט230 באחסנה
דגלסA-4H סקייהוקמטוס קרב עייט272 בתצוגה
דגלסA-4H סקייהוקמטוס קרב13981עייט  באחסנה
דגלסTA-4H סקייהוקמטוס אימון מבצעי עייט542 באחסנה
דה הוילנדD.H.82A טייגר מות’מטוס אימוןVQ-PAU    
דה הוילנדומפיירמטוס קרב   L-158  
דה הוילנדומפיירמטוס קרב     
דה הוילנדונוםמטוס קרב     
דה הוילנדראפידמטוס תובלה קל  VQ-PAR4X-970בתצוגה
דורנייה   דרור   
דורנייה   דרור 027  בתצוגה
דורנייה   דרור   
דורנייה   דרור   
דורנייה   דרור   
דורנייהDO-28B-2מטוס תובלה וסיור קל עגור005 בתצוגה
הוקרהנטרמטוס קרב תקיפה     
התעשיה האויריתלביאאב טיפוס מטוס קרב   B-02 בתצוגה
התעשיה האויריתכפירמטוס קרב   712 בתצוגה
התעשיה האויריתכפיר C.2מטוס קרב   874 בתצוגה
התעשיה האויריתכפיר צילוםמטוס קרב   451 בתצוגה
התעשיה האויריתכפירמטוס קרב   310 בתצוגה
התעשיה האויריתכפירמטוס קרב   “03” בתצוגה
התעשיה האויריתכפיר TCמטוס אימון   988 בתצוגה
התעשיה האויריתכפירמטוס קרב   “11” באחסנה
התעשיה האויריתכפיר צילוםמטוס צילום   419 באחסנה
התעשיה האויריתכפיר C.2מטוס קרב   895 באחסנה
התעשיה האויריתכפיר C.2מטוס קרב   853 באחסנה
התעשיה האויריתכפיר C.2מטוס קרב 114  826 באחסנה
התעשיה האויריתכפיר C.2מטוס קרב 101  886 באחסנה
התעשיה האויריתכפיר C.2מטוס קרב  895 באחסנה
התעשיה האויריתכפיר C.7מטוס קרב   514 באחסנה
התעשיה האוירית כפיר C.7מטוס קרב   529 בתצוגה
התעשיה האויריתצוקיתמטוס אימון   607 באחסנה
התעשיה האויריתצוקיתמטוס אימון   623 באחסנה
התעשיה האויריתצוקיתמטוס אימון   629 באחסנה
התעשיה האויריתצוקיתמטוס אימון  630 בתצוגה
התעשיה האויריתצוקיתמטוס אימון  673 באחסנה
התעשיה האויריתצוקיתמטוס אימון 074  674 115בתצוגה
התעשיה האויריתצוקיתמטוס אימון  677 בתצוגה
התעשיה האויריתנשרמטוס קרב  501 בתצוגה
        
מקדוננל דגלסF-15Aמטוס קרב בז669398בתצוגה
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  206  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  209  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  215  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  217  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  218  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  221  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  222  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  225  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  242  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  254  
מקדוננל-דגלסMD-500 דיפנדרמסוק קרב  282  
מקדוננל-דגלסF-4E-43-MC פאנטוםמטוס קרב3980קורנס12769-7226באחסנה
מקדוננל-דגלסF-4E-44-MC פאנטוםמטוס קרב 3998קורנס 15969-7553באחסנה
מקדוננל-דגלס מטוס קרב קורנס122 באחסנה
מקדוננל דגלסF-4E פאנטוםמטוס קרב קורנס124 באחסנה
מקדוננל-דגלס מטוס קרב קורנס171 באחסנה
מקדוננל-דגלס מטוס קרב קורנס187 באחסנה
מקדוננל-דגלס F-4E-49-MC פאנטוםמטוס קרב 4263קורנס 20871-1090באחסנה 
מקדוננל-דגלס מטוס קרב קורנס210 באחסנה
מקדוננל-דגלס מטוס קרב קורנס266 באחסנה
מקדוננל-דגלסF-4E-60-MC פאנטוםמטוס ניסוי קורנס295 באחסנה
מק דוננל-דגלסF-4E-60-MC פאנטוםמטוס ניסוי קורנס297 בתצוגה
מקדוננל-דגלס מטוס קרב קורנס328 באחסנה
מקדוננל-דגלס F-4E- פאנטוםמטוס קרב קורנס 332 באחסנה 
מקדוננל-דגלס   קורנס488 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוק מטוס קרב עייט307 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוק מטוס קרב עייט314  באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוק מטוס קרב עייט337 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט359 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט364 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט365 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט367 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט368 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט371 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט377 באחסנה
מקדוננל -דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט379 באחסנה
מקדוננל -דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט385 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עייט393 באחסנה
מקדוננל-דגלסA-4N סקייהוקמטוס קרב עיט407 באחסנה
נורדואיןUC-64A-ND נורסמןמטוס תובלה קל   0806  בתצוגה
נורת’ אמריקןT-6Gמטוס אימון182-720 001G-BCDCבטיסה
נורת’ אמריקןAT-6Aמטוס אימון88-17025 025 בתצוגה
סוד אויאסיוןS.O.4050 ווטורמטוס קרב הפצצה 30 09   
סוד אויאסיוןS.O.4050 ווטורמטוס קרב הפצצה 95  33  
סוד אויאסיוןS.O.4050 ווטורמטוס צילום   70  
סוקטהTB-20 טרינידדמטוס קל 1694פשוש334 N3059בתצוגה
סיקורסקיS-58מסוק1595 07 בתצוגה
ססנהU.206D סופר סקייוואגוןמטוס קל U.206-1536 059 בתצוגה
פוטזCM-170Rמטוס אימון278 212 בתצוגה
פילטוסPC-6A טורבו פורטרמטוס תובלה קל529 02 בתצוגה
תדיראןמאסטיףמזל”ט  123 בתצוגה
תדיראןמאסטיףמזל”ט  234 בתצוגה
WSKSB LIM-2מטוס אימון1B 003-07 ללא מספרבתצוגה
PZL-MielekLIM-6מטוס קרב1J-05131033בתצוגה

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות
שלום שפיר
7 months ago

איפה הספיטפייר ?

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

תודה על הרשמתך
2
0
Would love your thoughts, please comment.x