אבדות חיל האוויר המצרי במלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 1973

רשימת האבידות מבוססת על מקורות מצריים בלבד והיא רשימה של שמות ולא של מקרים.  במידה ולא אותר שם- הרי שההפלה לא נכללה ברשימה.  כך שידוע שהיא אינה כוללת את כל האבדות המצריות במלחמה – היא תעודכן ככל שיגיע מידע נוסף. הרשימה  מסודרת לפי תאריכים.  במידה ולא אותר תאריך – שם הטייס יופיע בתאריך המשוער , או לחלופין – בתחתית הרשימה . הרשימה כוללת גם אבדות עיראקיות ואלג’יראיות ואת הטייסת המצרית שלחמה בגולן. ליד חלק מהמקרים מופיע מספר הפנייה להערת שוליים עם מידע נוסף. יש לחפשו בסוף הרשימה.

כל הזכויות שמורות ליוני דינור.  נא לא לעשות שימוש במידע ללא אישור בכתב ממנו . ניתן לפנות ל dinury@gmail.com

דרגה رتبة שםתאריךמטוס איך נפל سبب الاصابةתוצאה نتيجةאזור منطقةטייסת سرب
   סגן ملازم اولادم محمد ادمאדם מחמד אדם 6.10.73טו 16 (1)נ”מ נהרג סיני سيناء35
   סא”ל مقدممحمود علي سرىמחמוד עלי סרא6.10.73טו 16 נ”מ נהרג סיני سيناء35
   סגן ملازم اولناجي يوسف بطرسנאגי יוסף בטרס6.10.73טו 16 נהרג סיני سيناء 
   סגן ملازم اولممدوح عبد الرزاقממדוח עבד אלרזאק6.10.73טו 16 נהרג סיני سيناء 
   סא”ל مقدممحسن غالب شحاتةמחסן ע’אלב שחאתה6.10.73טו 16  נהרג סיני سيناء 
   סרן    نقيب علي محمد بيةעלי מחמד ביה6.10.73מי 8   נהרג סיני سيناء 
   רס”ן رائداحمد عبد المطلبאחמד עבד אלמטלב6.10.73מי 8   נהרג סיני سيناء 
   סא”ל مقدمسيد زهرانסייד זהראן6.10.73מי 8    שבוי סיני سيناء 
   רס”ן رائدحليم يوسف حليمחלים יוסף חלים6.10.73מי 8    שבוי  סיני سيناء 
 حسين سرىחסיין סרא6.10.73מי 8    נהרג סיני سيناء 
   סרן نقيبممدوح الصرديממדוח א-צרדי6.10.73מי 8   נ”מ נהרג סיני سيناء 
   נווט ملاحمحمد شبلמחמד שבל6.10.73מי 8    שבוי סיני سيناء 
 اسامة سر الصاويאסאמה סמיר אלצאווי6.10.73מי 8    שבוי סיני سيناء 
   סרן نقيبحسين سعيد صادقחסיין סעיד צאדק6.10.73מי 8    נהרג סיני سيناء63
 حسن سليطחסן סליט מי 8    נהרג סיני سيناء 
 مصطفى رزقמצטפא רזק מי 8    נהרג סיני سيناء 
 خيري فؤادח’ירי פוואד מי 8    נהרג סיני سيناء 
 عمر لطفيעמר לטפי מי 8    נהרג סיני سيناء 
 العقاد (اسم العائلة)אלעקאד (ש”מ) מי 8    נהרג סיני سيناء 
 محسن ديابמחסן דיאב מי 8    נהרג סיני سيناء 
   סרן نقيبسبحي الشيخסובחי א שייח’6.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג  אופירה شارم الشيخ42
   סרן  نقيبهاني كساب احمدהאני כסאב אחמד6.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אופירה شارم الشيخ89
   סג”מ ملازم   محمد  كمال  نورמחמד כמאל נור6.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אופירה شارم الشيخ89
   סג”מ ملازم ل اسماعيل بيبرسגמיל אסמעאיל בייברס6.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אופירה شارم الشيخ89
    סג”מ ملازم محمد فكري عبد الفتاحמחמד פכרי עבד אל פתאח6.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אופירה شارم الشيخ89
    סג”מ ملازم حسن محمد سعيد احمدחסן מחמד סעיד אחמד6.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אופירה شارم الشيخ89
    סג”מ ملازم مدي حكامמגדי חכאם6.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אופירה شارم الشيخ89
     רס”ן رائدعاصم عبد الحدעאצם עבד אלחמיד6.10.73מיג 17 נ”מ ارض وנהרג טאסה طاسة62
    סרן نقيبشريف عبد الوهابשריף עבד אל ווהאב6.10.73סוחוי 7נ”מ ارض وשבוי סיני سيناء53
    סרן نقيبعاطف الساداتעאטף א-סאדאת  (אח של) (2)6.10.73סוחוי 7נ”מ ارض وנהרג רפידים مليز53
    רס”ן رائدزكريا كمالזכריה כמאל (3)6.10.73סוחוי 7נ”מ ارض وנהרג   רפידים مليز53
    סרן نقيببهي الشافعيבהי א-שאפעי6.10.73  נהרג סיני سيناء 
סגן
ملازم اول
حسين بشير عثمانחסיין בשיר עת’מאן6.10.73מיג 21   נהרג אום חשיבה ام خشيب82
   סג”מ
ملازم
شريف عبد الرحيمשריף עבד אל רחים7.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנטש  (4) אלמאזה الماظه15
   סרן نقيبعبد الميد بدويעבד אל מגיד בדווי7.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג  אלמאזה الماظه15
   רס”ן رائدعمر عبد العزيزעמר עבד אל עזיז7.10.73מיג 21  נ”מ ارض وנהרג מעבר גידיممر الدي45
 ممدوح منيبממדוח מניב7.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   ג’נקליס ناكليس 
 حسين الفرماويחוסיין אלפרמאווי מיג 21   נטש   (5)סיני  سيناء 
 عادل مصطفى حسينעאדל מצטפא חסיין    שבוי (6 )   
 انس احمد عبداللهאניס אחמד עבדאללה7.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   (7)ג’נקליס ناكليس 
 هاني عيسىהאני עיסא7.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש  (8)ג’נקליס ناكليس 
    רס”ן رائدسر عزيز حائيلסמיר עזיז מיכאיל8.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש    (9)פורט סעיד بورسعيد46
    סרן نقيبصلاح  سالمצלאח סאלם8.10.73מיג 17  נהרג  61
   סרן نقيباحمد سعيد حسنאחמד סעיד חסן8.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג סיני سيناء82
   סגן ملازم اولصلاح الدين محمود عمرצלאח א דין מחמוד עמר8.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג פורט סעיד بورسعيد46
   סרן نقيبعماد ا عبد لشفبقעמאד עבד אל שפיק8.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג   (10)פורט סעיד بورسعيد 
   סגן ملازم اولمحمد عليמחמד עלי 8.10.73מיג 21   נהרג  82
   סגן ملازم اولحمزه المحمدي السحيتيחמזה אלמחמדי אלסחיתי8.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג רפידים مليز82
   סרן نقيبمحمد كامل احمدמחמד כאמל אחמד8.10.73סוחוי 7קרב אוויר  اشتباك ويנהרג רפידים مليز 
   סרן نقيبحسن السعيد عبد الباقيחסן א-סעיד עבד אלבאקי8.10.73סוחוי7קרב אוויר  اشتباك ويנהרג רפידים مليز53
   סרן نقيبوليد عبد اللطيفווליד עבד אל לטיף8.10.73הנטר נ”מ ارض وנהרג סיני سيناء66
   סג”מ ملازماد الكريم ناصرגאד אלכרים נצר8.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנטש   סיני سيناء 
   רס”ן رائدطاهر محمد طاهرטאהר מחמד טאהר8.10.73סוחוי 7קרב אוויר  اشتباك ويנהרג(11)סיני سيناء52
 طارق حمديטארק חמדי מיג 21   שבוי  סיני سيناء21
 محمد علي عبد الدائمמחמד עלי עבד אל דאא’ם10.10.73סוחוי 7 נהרג סיני   سيناء 
 هاني عيسىהאני עיסא10.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג סיני سيناء 
   סרן نقيبمختار مصطفىמח’תאר כאמל מצטפא11.10.73סוחוי 7נ”מ ارض وנהרג סיני בלוט’ה بلوظه59
   רס”ן رائدمحسن عاشورמחסן עאשור11.10.73סוחוי 7קרב אוויר  اشتباك ويנהרג סיני בלוט’ה بلوظه59
   סרן نقيبالسيد بخيتא-סייד בח’ית11.10.73סוחוי 7 נהרג סיני سيناء 
   רס”ן رائدناطق محمد عليנאטק מחמד עלי11.10.73הנטר  נטש   סיניسيناء66
   סג”מ ملازمضياء سالحצ’יא’ סאלח11.10.73הנטר  נטש (12)סיני سيناء66
    סג”מ ملازمبكر عزت سليمانבכר עזת סלימן12.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג גולן  ولان15
    סא”ל مقدمفكري النديפכרי אלגנדי13.10.73מיג 17   נטש   (13)גולן  ولان15
    סגן
ملازم اول
سا فاضلסאמי פאצ’ל13.10.73הנטר נ”מ ارض وנהרג סיני سيناء66
    סגן
ملازم اول
مدي عثمانמגדי עת’מאן13.10.73סוחוי 7קרב אוויר  اشتباك ويנטש (14)כתאמייה قطاة 
    סגן
ملازم اول
مدي عثمانמגדי עת’מאן20.10.73סוחוי 7נ”מ ارض وנהרג ממערב לתעלה ثغرة 
    סרן نقيبعبد القوي شمسעבד אלקווי שמס13.10.73סוחוי 7קרב אוויר  اشتباك ويנהרג (15)סיני سيناء 
    סגן
ملازم اول
محسن مرادמחסן מראד13.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   (16)כתאמייה قطاة45
    סגן
ملازم اول
محسن مرادמחסן מראד13.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש  כתאמייה قطاة45
    סגן
ملازم اول
محسن مرادמחסן מראד20.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי  ממערב לתעלה ثغرة 45
 مال رفيق المالגמאל  רפיק אלגמאל13.10.73מיג 17 נ”מ ارض وשבוי   (17)סיני 
 سر رفيق عبد الخالقסמיר רפיק עבד אל ח’אלק13.10.73סוחוי 7קרב אוויר/ דלק  נהרג סיני قطاة 
     סרן نقيبشريف الزيريשריף אלגזירי13.10.73סוחוי 7קרב אוויר  اشتباك ويנהרג  סיני سيناء 
    סרן نقيبعامر احمد سليمانעאמר אחמד סלימאן13.10.73הנטר  נהרג סיני سيناء 
    סרן نقيبعماد احمد عزبעמאד אחמד עזב13.10.73הנטר  שבוי סיני سيناء 
    רס”ן رائدمؤمن احمد مؤمنמאמן אחמד מאמן13.10.73מיג 21  נהרג על הקרקענהרג (18)מנצורה منصورة 
   סג”מ ملازمسيف الاسلامסייף אלאסלאם14.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويשבוי גולן  ولان15
    סגן
ملازم اول
عبد القادر خضرעבד אלקאדר ח’צ’ר14.10.73הנטר  שבוי סיני سيناء66
    סגן
لازم اول
دريد عبد القادرדריד עבד אלקאדר14.10.73הנטר  שבוי סיני سيناء66
 قدري عبد ال حدקדרי עבד אל חמיד14.10.73מיג 21  דלק وقودנטש מנצורה منصورة46
     רס”ן رائدمحمد مدي كمالמחמד מגדי כמאל14.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג מנצורה منصورة 
     רס”ן رائد محمد عز حمدي عاشورמחמד עזמי חמדי עאשור14.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג מנצורה منصورة 
 احمد غصوب ابو الخيرאחמד ע’צוב אבו אלח’יר14.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג מנצורה منصورة 
    סגן
ملازم اول
علاء عمارעלאא’ עמאר14.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   מנצורה منصورة82
    סגן
ملازم اول
مدحت هنداويמדחת הנדאווי14.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש  מנצורה منصورة82
    סרן نقيبحسن  بسيونيחסן  בסיוני14.10.73מיג 21   קרב אוויר  اشتباك ويנטש   מנצורה منصورة82
    סרן نقيبحسن  بسيونيחסן  בסיוני19.10.73מיג 21  נהרג ממערב לתעלה ثغرة82
    סרן نقيبمصطفى كمال بلابلמצטפא כמאל בלאבל14.10.73סוחוי 7קרב אוויר  اشتباك ويנהרג  סיני سيناء 
 احمد يوسف الوكيلאחמד יוסף אל ווכיל15.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש    (19)טנטא طنطا42
    סרן نقيبعبد المنعم همامעבד אל מנעים המאם16.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש    פורט סעיד بورسعيد46
    רס”ן رائدعلي امامעלי אמאם 16.10.73  נהרג   
    סרן نقيبسا ابراهيم منقوبهסאמי אבראהים מנקובה16.10.73  נהרג ממערב לתעלה ثغرة 
    סג”מ ملازم محمد السيد  الحارتيמחמד א-סייד אלחארתי16.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג   
    רס”ן رائدمحمود على حل منصورמחמוד עלא חלמי מנצור16.10.73  נהרג   
   סגן
ملازم اول
يوسف محمد عيادיוסף מחמד עיאד16.10.73  נהרג   
   סרן نقيبحسين محمد السعيدחסיין מחמד אל סעיד16.10.73סוחוי 7 נהרג  53
   סגן
ملازم اول
محمد دريبشي (الزائر)מחמד דריבשי ( אלג’ירי)17.10.73מיג 17  נטש  הגשרים السور الاسرائيلية 
   סגן
ملازم اول
 نيازي مغربيניאזי מע’רבי17.10.73מיג 21     82
    סרן نقيباسماعيل امامאסמעאיל אמאם17.10.73מיג 21  דוצ صاروخ مصريנהרג אנשאס انشاص 
 حامد كمال عبد اللطيفחאמד כמאל עבד א-לטיף17.10.73מי 8  נהרג סיני سيناء (20) 
    רס”ן رائدسعيد عبد العزيزסעיד עבד אל עזיז18.10.73מי 8 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג (21)ממערב לתעלה ثغرة 
    סרן نقيبرفيق صلاح عمرרפיק צלאח עמר18.10.73מי 8   נ”מ ارض و (21)נהרג (22)ממערב לתעלה ثغرة 
 محمد شمس الدين كاملמחמד שמס א-דין כאמל18.10.73מי 8 נ”מ ارض و (21)שבוי ממערב לתעלה ثغرة 
     רס”ן رائدحيدر دبوسחיידר דבוס18.10.73מיראז’ קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אל עריש العريش69
     סרן نقيبرفعت مبارزרפעת מבארז18.10.73מיראז’ קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אל עריש العريش69
     סג”מ ملازمالبير متري اسكاروسאלביר מתרי אסכארוס18.10.73סוחוי7 נהרג ממערב לתעלה ثغرة 
     רס”ן ئدمحمد ان البسوמחמד אמין אל בסומי18.10.73מיראז’ קרב אוויר  اشتباك ويנהרג אל עריש العريش69
     רס”ן ئدعبد القادر ابو سمرهעבד אל קאדר אבו סמרה18.10.73מיג 17 נ”מ ارض وנהרג ממערב לתעלה ثغرة 61
     רס”ן ئدمصطفى زكي المغربيמצטפא זכי אל מע’רבי18.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג  (23)ממערב לתעלה ثغرة15
    סגן
ملازم اول
عادل الغرباويעאדל אלע’רבאווי18.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ממערב לתעלה ثغرة82
      רס”ן ئداسامه حمديאסאמה חמדי19.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג  (24) 62
     סרן نقيبحسن يسري عبد الميدחסן יסרי עבד אלמגיד19.10.73מיג 21   נהרג ממערב לתעלה ثغرة  
     סרן نقيبماهر شلبيמאהר שלבי19.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ממערב לתעלה ثغرة46
     סרן نقيبمحمد علي سليمان متوليמחמד עלי סלימאן מתוולי19.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ממערב לתעלה ثغرة46
 مصطفى خليلמצטפא ח’ליל19.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   פורט סעיד بورسعيد25
      סא”ל مقدمعلاء شاكرעלאא’ שאכר19.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   (25)פורט סעיד بورسعيد25
     סא”ל مقدممصطفى احمد حافظמצטפא אחמד חאפט’19.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك وي שבוי (26)ממערב לתעלה ثغرة56
 محمود الشاذليמחמוד א- שאד’לי19.10.73סוחוי20קרב אוויר  اشتباك ويשבוי אבו סולטן ابو سلطان55
 عبد المنعم شرفעבד אל מנעם שרף19.10.73סוחוי 20קרב אוויר  اشتباك ويנטש   אבו סולטן ابو سلطان55
 سر عبد المعبودסמיר עבד אלמעבוד19.10.73סוחוי 20קרב אוויר  اشتباك ويנטש   אבו סולטן ابو سلطان55
      סא”ל مقدمحازم الغربيחאזם אלע’רבי19.10.73סוחוי 20קרב אוויר  اشتباك ويנהרג(27)אבו סולטן ابو سلطان55
      סרן نقيبمحمد  احمد الشربينيמחמד אחמד אלשרביני19.10.73סוחוי 20קרב אוויר اشتباك ويנהרג  ממערב לתעלה ثغرة 
 صلاح عطيهצלאח עטיה 19.10.73סוחוי 7קרב אוויר اشتباك ويנהרג  ממערב לתעלה ثغرة 
 احمد الدحدحيאחמד אל דחדחי סוחוי 7 נטש   
 ابو مسلم (اسم العائلة)אבו מוסלם (ש”מ)לפני 20.10 قبلמיג 17  נהרג  15
 ابو زينه (اسم العائلة)אבו זינה  (ש”מ)לפני 20.10 قبلמיג 17  נטש   גולן  ولان 
    סגן
ملازم اول
خضر (اسم العائلة)סלימאן ח’צ’ר (ש”מ) 20.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש ממערב לתעלהثغرة49
   סגן
ملازم اول
محمد السيد ابهيم رزقמחמד א-סייד אברהים רזק20.10.73מיג 17 נ”מ ارض وהרוג  ממערב לתעלהثغرة 
    סרן نقيبحسن سالم الرفاعيחסן סאלם אלרפאעי20.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש    
 (اسم شخصي) -مديמגדי (ש”פ)20.10.73מיג 21   נטש  (28)  אזור פאיד 
 عادل احمد اسماعيلעאדל אחמד אסמאעיל20.10.73  נהרג     
    סרן نقيبمحمد خيريמחמד ח’ירי20.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי  ממערב לתעלה ثغرة45
    רס”ן ئدمدحت ذكيמדחת ד’כי20.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש  כתאמייה 
   סגן
ملازم اول
مصطفى شوكت ابو العزמצטפא שווכת אבו אלעז20.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك وي  82
     סרן نقيباحمد كمال التهاאחמד כמאל אלתהאמי 21.10.73דלפין دلفين נהרג  (29)ממערב לתעלה ثغرةאימון تدريب
    אל”מ عقيدع احمد البريעגמי אחמד אל ברי21.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי ממערב לתעלה ثغرة49
    אל”מ عقيدهاني محمد حسنהאני מחמד חסן21.10.73דלפין קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ממערב לתעלה ثغرةאימון تدريب
   סגן
ملازم اول
مصطفا محمد يوسفמצטפא מחמד יוסף נעמאן סוחוי 7 נהרג   
 سا عز محمود امالסאמי עזמי מחמוד אמאל מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי ממערב לתעלה ثغرة45
 لال ( اسم شخصي) גלאל חאפט’21.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   ממערב לתעלה ثغرة 
    סגן
ملازم اول
ابو بكر حامدאבו בכר חאמד21.10.73 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ממערב לתעלה ثغرة 
   סגן
ملازم اول
مدحت عبد التوابמדחת עבד אלתוואב21.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   ממערב לתעלה ثغرة46
 نبيل عزتנביל עזת21.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש   פאיד فائد 
 نيقولا زق اللهניקולא ראזק אללה21.10.73מיג 17 נ”מ ارض وנטש   ממערב לתעלה ثغرة62
     סא”ל مقدمفاروق حمادةפארוק חמאדה21.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ממערב לתעלה ثغرة 
     סא”ל مقدمماهر قاسمמאהר קאסם21.10.73מיג 21   נטש    82
 محمود محي الدين عطا اللهמחמוד מוחי א-דין עטאללה21.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי  ממערב לתעלה ثغرة49
 عبد الرحيم صدقيעבד אלרחים צדקי22.10.73מיג 21   נטש  ממערב לתעלה ثغرة21
      סרן نقيباهاب عبد العزيز مرسيאהאב עבד אל עזיז מורסי22.10.73מיג 17 נ”מ ارض وשבוי   (30)ממערב לתעלה ثغرة62
      סרן نقيبعصام مصطفىעצאם מצטפא22.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי  ג’בל עתאקהبل عتاقة56
   סגן
ملازم اول
رفعت البرعيרפעת אלברעי22.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ג’בל עתאקהبل عتاقة56
    סג”מ ملازمحسين فريد حسنينחסיין פריד חסנין22.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ממערב לתעלה ثغرة 
   סא”ל كولونيلصادق بن مباركצאדק בן מבארק ( אלג’ירי)22.10.73סוחוי 7נ”מ ارض وנטש   ממערב לתעלה ثغرة 
 مصطفى حافظמצטפא חאפט’ דלפין נ”מ ارض وנהרג ממערב לתעלה ثغرةאימון تدريب
    סא”ל مقدمممدوح الملطממדוח אלמלט22.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי  (31)ממערב לתעלה ثغرة 
 مد الدين رفعتמגד א דין רפעת22.10.73מיראז’ קרב אוויר  اشتباك ويנטש  (32)פאיד فائد69
 ضياء الحفناويצ’יא’ אל חפנאווי23.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש (33)ממערב לתעלה ثغرة25
    תא”ל عدعبد المنعم الشناويעבד אלמנעם אלשנאווי23.10.73סוחוי 7תקלה عطل كانيكيנטש (34)קהיר מערבالقاهره غرب 
 بهاء اسماعيل فريدבהאא’ אסמאעיל פריד23.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי ממערב לתעלה ثغرة25
 نبيل عباسנביל עבאס23.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש –  ממערב לתעלה ثغرة26
 حسين ثابتחסיין ת’אבת23.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويשבוי  (35)ממערב לתעלה ثغرة25
   סגן
ملازم اول
محمود عزتמחמוד עזת23.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנהרג ממערב לתעלה ثغرة 89
    רס”ן ئدساي لاشينסאגי לאשין23.10.73מיג 17 קרב אוויר  اشتباك ويנטש  (36)ממערב לתעלה ثغرة89
 احمد عاطفאחמד עאטף23.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש  ממערב לתעלה ثغرة25
 احمد المنصوريאחמד אלמנצורי24.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש ממערב לתעלה ثغرة49
    סרן نقيبعمرو شعيرעמרו שעיר24.10.73מי 8    נהרג ממערב לתעלה ثغرة 
 صفاء الدين كاملצפאא’ א-דין כאמל24.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנטש  ממערב לתעלה ثغرة49
 سليمان ضيف اللهסלימאן צ’יף אללה24.10.73מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويהרוג  (37)ממערב לתעלה ثغرة49
   סרן نقيباسامه صادقאסאמה צאדק25.10.73מי 8   נ”מ ارض وנהרג ג’בל עתאקהبل عتاقة 
     סרן نقيبمحمد ذكيמחמד ד’כי25.10.73מי 8   נ”מ ارض وנהרג ג’בל עתאקה بل عتاقة 
     סרן نقيبعمرو عبد العزيزעמרו עבד אל עזיז25.10.73 מי 8   נהרג  (38)מפרץ סואץ خلي سويس 
 مدي مال عبد الناصرמגדי גמאל עבד אלנאצר מיג 17  נטש   סיני سيناء62
     סרן نقيبعماد حسن عبد العزيز עמאד חסן עבד אל עזיז מיג 21   נהרג  45
   סג”מ
ملازم اول
يسري نعمانיסרי נעמאן28.10.73מי 8    נהרג ממערב לתעלה ثغرة  
 احمد لطفيאחמד לטפי28.10.73מי 8    נהרג מפרץ סואץ خلي سويس 
 صلاح الدين (اسم العائلة)צלאח א דין (ש”מ)28.10.73מי 8    נהרג ממערב לתעלה ثغرة 
      רס”ן ئدعبد الرحمن قدريעבד אלרחמן קדרי מיג 21   נהרג   
 علي عبد الوهابעלי עבד אלווהאב מיג 21     26
   סגן
ملازم اول
عزالدين عبد العزيز حل עז א-דין עבד אל עזיז חלמי מי8  נ”מ ارض وשבוי ממערב לתעלה ثغرة91
   סגן
ملازم اول
محمد توفيق عبد الميدמחמד תאופיק עבד אלמגיד   נהרג   
    סגן
ملازم اول
محمد نور الدينמחמד נור א-דין מיג 21   נהרג   
    סגן
ملازم اول
حازم محمدחאזם מחמד   נהרג   
 محمود عبدالله سليمמחמוד עבדאללה סלים   נהרג   
     סרן نقيبمدي معروف رشيدמגדי מערוף רשיד    נהרג   
   סגן
ملازم اول
هاني محمد اسعدהאני מחמד אסעד   נהרג   
   סגן
ملازم اول
وحيد قنديلווחיד קנדיל מיג 21  קרב אוויר  اشتباك ويנהרג   
 اشرف انور منصورאשרף אנוור מנצור    נהרג   

הערות:

 1. צוות טופולב מנה חמישה אנשי צוות . שני טופולבים הופלו במלחמה.
 2. אחיו הצעיר של הנשיא. בתמונת השער סאדאת עולה לקברו.
 3. מפקד טייסת
 4. טייסת 15 המצרית סופחה לחזית הצפון
 5. תעה 8 ימים במדבר עד שהגיע לקו כוחותיו
 6. נכווה קשות בנטישה , עבר ניתוחים פלסטים בישראל
 7. חזר עם אופנוע לבסיס
 8. הוכה קשות עי פלאחים
 9. מפקד טייסת. נפצע קשה בנטישה
 10. נרצח בידי דייג לאחר נטישה
 11. מפקד טייסת
 12. טייסת 66 היא עיראקית .הוכה בידי חיילים מצרים
 13. מפקד טייסת
 14. חולץ רק לאחר יומיים
 15. מטוס ניזוק נהרג בנחיתה
 16. הופל ונטש פעמיים תוך 25 דק.
 17. נותח בבית חולים בישראל
 18. נהרג מפצצת השהייה
 19. פגש את הטייס יגאל ליבנה לאחר ששניהם נטשו
 20. מסוקו הופל ב6.10 נהרג בנסיון להימנע משבי ב17.10
 21. במהלך משימת תקיפת כוחות קרקע
 22. נקבר בידי חיילי צהל
 23. היה קצין בטייסת הצפונית. בפרוץ המלחמה היה בחופשה במצרים ונלחם בסיני.
 24. מפקד טייסת
 25. מפקד טייסת
 26. מפקד טייסת
 27. מפקד טייסת
 28. עדות הטייס אלווכיל
 29. כל חללי מטוס הדלפין היו מדריכים באקדמית הטיסה המצרית
 30. פגש את שרון
 31. בכיר שבויי חיל האוויר
 32. הוכה ע”י פלאחים
 33. נפגע ונטש מעל לבסיסו
 34. תקלה בחזרה מגיחה. ותיק הטייסים הלוחמים.
 35. צולם נחקר עי מנדלסון ושרעבי שנהרגו למחרת בסואץ
 36. מפקד טייסת
 37. מת מפצעיו לאחר נטישה
 38. במהלך נסיונות להעביר אספקה לארמיה השלישית הנצורה

על הכותב:

יוני דינור, מדריך תיירים במקצועו. דובר ערבית ועוסק בין השאר במחקר המקורות הערביים העוסקים במלחמת יום הכיפורים. כתב רשימה של כ200 טייסים מצריים שהופלו בחזית הדרום ומאמר על גורלם של טייסים מצריים שנלכדו בידי פלאחים.

 עוסק בהשבת מסמכים ותיעוד של חיילי צהל שנפלו בידי המצרים.

שתפו את המאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print

2 מחשבות על “אבדות חיל האוויר המצרי במלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 1973”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

גלילה למעלה