4X-ATK ATR-42

פרטי המטוס:

דגם
: ATR.42 סדרה 312

יצרן: אלניה,צרפת ואיטליה

מספר יצרן: 073

טיסה ראשונה: 18.12.87

נוחת באילת (Photo: Martin Harrison)

תולדות המטוס:

המטוס ביצע את טיסת הבכורה מטולוז כשהוא נושא את הרישום הצרפתי F-WWEY שהוקצה לו לצורך טיסות הניסוי והרישוי.המטוס הוזמן ע”י חברת התעופה האמריקאית קונטיננטל וסופק לה בתאריך 4 בפברואר 88. המטוס קיבל בארה”ב את אות הקריאה N34805 ב-8.8.89 והופעל בתחילה ע”י חברת  באר הארבור לטיסות מאסף מהערים הקטנות לשדות התעופה הגדולים בארה”ב. חברה זו  התמזגה לחברת קונטיננטל אקספרס ב-1.9.90.לאחר מכן הופעל בחברת בריט איירווייז.

בתקופת הפעלתו בארה”ב נרשמו במנהל התעופה הפדרלי אירועי הבטיחות והתחזוקה הבאים הקשורים למטוס (העיקריים שבהם):

בתאריך 19.2.89, בעת טיסת באר הארבור 3408 אל ש”ת ניוארק ליברטי במדינת ניו ג’רסי, הבחין הקברניט שמנורת החיווי של אי נעילת כני הנחיתה הראשיים נדלקה.המטוס נחת בניוארק ללא אירועים מיוחדים והנוסעים הועברו לטיסה אחרת. מקור התקלה נמצא במפסק קירבה של אחד מכני הנחיתה.

בתאריך 15.9.89, לאחר המראה לטיסה 3817 מש”ת באנגור הבחין הקברניט בחיווי דומה לאירוע הקודם.המטוס חזר לבאנגור ונחת בשלום.מקור התקלה נמצא במחבר חשמלי של מערכת חיווי נעילה על כן הנחיתה הימני.

בתאריך 13.6.91 דיווח הקברניט בטיסה 3468 על בעיות בקיזוז הגה הכיוון.נמצא שמוט הפעלת המקזז לא כוון כיאות. בוצע ויסות ולאחר טיסת מבחן נמצא המטוס שמיש.

בתאריך 10.8.92 בעת בדיקת אחזקה סוג “C” נמצאה חלודה על מסילות מושבי הדיילים בצד שמאל ובצד ימין, נמצאה חלודה בחציצים 28 ו-32,התקלות טופלו.

בתאריך 8.7.94, בעת טיסת קונטיננטל אקספרס 3650 , כשידית הגלגלים הוזזה למצב העלאה,נדלקו כל נורות החיווי האדומות והירוקות וכני הנחיתה לא זזו. המטוס חזר לש”ת ניוארק ליברטי  נמצא חוט קרוע במחוון ההידראולי.התקלה תוקנה.

בתאריך 8.8.94, לאחר המראה בטיסה 3625 מניוארק לבאנגור,לא  עלו הגלגלים. המטוס חזר לנחיתה בניוארק. התקלה נמצאה במפסק קירבה שעל כן הנחיתה הקדמי. לאחר החלתו בוצעו קיפולים והמטוס שוחרר לטיסה.

בתאריך 24.9.94 בעת בדיקת סדקים שגרתית נמצאו סדקים במסגרת השמשה הקדמית מצד שמאל ומצד ימין,. התקלות טופלו.

בעת בדיקת אחזקה מסוג “C” שנערכה בתאריך 20.4.95 נזקים  בצינורות  בתומך Z במנוע קדמי ימני.

המטוס נמכר חזרה לחברת אלניה וזו שיפצה אותו. הרישום האמריקאי בוטל בתאריך 24.6.96.לטיסות הניסוי לאחר השיפוץ נשא המטוס את אות הקריאה הצרפתי F-WQCX.

הוחכר לחברת ישראייר בשנת 1988 והוקצה לו אות הקריאה 4X-ATK. שימש לטיסות פנים וליעדים קרובים בארצות הים התיכון. בתאריך 18.6.01 נחת נחיתת חירום בנתב”ג לאחר תקלת כני נסע. בעת שבוצע ניסיון להוריד את המטוס ממסלול בעזרת מנוף הוא  ניזוק קשות וקורקע. גרוטאת  המטוס נמצאת בנתב”ג ומשמשת לאימוני כבאות.

שתפו את המאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *