מסוקי יסעור בחיל האויר

לאחר מלחמת ששת הימים, החל חיל האוויר לבדוק רכש של מסוקי תובלה כבדים. בפניו עמדו שתי בחירות – מסוק ה- CH-47 צ’יינוק, ומסוק הסיקורסקי CH-53 סי סטאליון. לאחר בחינת המסוקים, החליט חיל האוויר לרכוש את מסוקי הסיקורסקי, והזמין את הדגם S-65C-3, הדומה לדגם CH-53D של חיל האוויר האמריקאי. למסוק ניתן שם עברי, בפעם הראשונה למסוק בשרות – “יסעור”.

שבעת מסוקי היסעור הראשונים שנכנסו לשרות חיל האוויר נקלטו בגף יסעור של טייסת 114, גף שהפך ב-6 באוגוסט 1970 לטייסת 118 בבסיס תל נוף. הראשון בהם הגיע בתאריך 26 לאוקטובר 1969, והאחרים הגיעו עד ועד תחילת ינואר 1970, בשלוש קבוצות שונות. יסעורים אלו מוספרו בתחילה במספרים דו ספרתיים.

מאוחר יותר, עם הגעת משלוחי מסוקים מתקדמים, קיבלו אלו את הכינוי “סדרה א'” ואת הקידומת 1 כספרה שלישית. שלושה ממסוקים אלו היו אלו שביצעו, בתוך כחודשיים לאחר הגעתם ארצה, בלילה שבין 26-27 בדצמבר 69 את מבצע “תרנגול 53” – חטיפת מכ”מ P-12 רוסי מראס ע’ארב שבמצרים.

לבד ממשימות הנחתת כוחות וחילוץ פצועים, לקחו עד מהרה היסעורים משימה נוספת ששנים רבות הייתה חסויה, משימת “כתף” – יסעורים עמוסי ציוד אלקטרוני שימשו למשימות לוחמה אלקטרונית כהגנה למטוסי תקיפה.

ארבעה מסוקים מתוך אלו נגרעו מהסד”כ עד 1974, כאשר ברוב המקרים נהרגו חלק או כל אנשי הצוות: מסוק 31 הופל (או נפל כתוצאה מתקלה)במלחמת יום הכיפורים במהלך משימת “כתף” מערבית לאום חשיבה; מסוק 33 התרסק בפתחת רפיח בעת שחזר ממשימת “כתף” ביולי 1971; מסוק 41 אבד בעת אימון תפיסת מל”ט בספטמבר 1971; ומסוק 43 אבד בתאונת היסעורים במחניים.

שיטת המספור המתוארת בהמשך (להבדיל מהחלוקה לסדרות) החלה לאחר מלחמת יום הכיפורים. מצויות בידינו שש תמונות של מסוקי יסעור, המיצגות את רוב המסוקים מסדרות ב’ וג’, מתקופת מלחמת יום הכיפורים ולפניה. מסוקים אלו נושאים את הקידומת 9 שהוחלפה במהלך שנות ה-70′ לתיאור לעיל.

קבוצת היסעורים השנייה, שכונתה “סדרה ב'” נקלטה בחודשים יולי ואוגוסט 1971, וזכתה לקידומת 2 אם כי פעלה תקופה מסוימת עם הקידומת 1. קבוצה זו, שכללה חמישה מסוקים, גם היא אבדה ברובה למרבה הצער בנסיבות קטלניות: מסוק 49 הופל בעת פינוי פצועים במלחמת יום הכיפורים בגדה המערבית של הסואץ; מסוק 45 אבד בתאונת הנחת אבן הגבול במצרים בדצמבר 1988; מסוק 53 הופל על ידי החיזבאללה במלחמת לבנון השנייה; ומסוק 47 אבד בתאונת טיסה עקב ורטיגו ברמת הגולן בשנת 1985.

קבוצת היסעורים השלישית, שמנתה ששה מסוקים, מוספרה בקידומת 3 וזכתה לכינוי “סדרה ג'”. השוני העיקרי בינה לבין סדרות א’ וב’ היה התקנת מערכת ראיית לילה (הגברת אור כוכבים) בתא הטייס. חמישה מהם הספיקו להיקלט בחודשים נובמבר 1972 עד פברואר 1973, והאחרון שבהם נקלט לאחר המלחמה, בחודש דצמבר 1973. מסדרה זו אבדו חמישה מסוקים, כולם בתאונות: מסוק 55 ומסוק 67 אבדו בהתנגשות לילית מעל מבוא שילה באפריל 1990; מסוק 57 היה אחד משני המסוקים שהתנגשו באסון היסעורים בשאר ישוב; מסוק 60 אבד באסון הנ”ד בבקעת הירדן במאי 1977; ומסוק 64 אבד בתאונה לא קטלנית באוגוסט 1974.

הקבוצה הרביעית של המסוקים, שכונתה “סדרה ד'” ומוספרה בקידומת 4, כללה מסוקים מעודפי הזרוע האוירית של חיל הים האמריקאי שנמסרו לחיל האוויר במסגרת הרכבת האווירית במלחמת יום הכיפורים. שמונת המסוקים, כולם מדגם CH-53A, נקלטו מיד בתום המלחמה אולם עברו התאמה במשך כמה חודשים טרם כניסתם לשירות. ההבדלים הבולטים בינם לבין הסדרות הקודמות היו בעיקר העדר צינור תדלוק והעדר מיכלי דלק נתיקים בצד הגוף כמו גם לוחות שריון בנקודות שונות להגנת המסוק, לבד מהבדלי מערכות שונות בתא הטייס. בשל החסרון הבולט של הטווח הקצר יותר, ארבעה מסוקים מתוך קבוצה זו שודרגו מאוחר יותר לסטנדרט הסדרות הקודמות (למעט כמות שריון נמוכה יותר), וזכו להחלפת הקידומת ל-7 ולכינוי “סדרה ז'”. ארבעת האחרים נותרו ללא שינוי, לשם שימור יכולת תפיסת המל”ט באוויר, שדרשה מסוק ללא בידונים וללא צינור תדלוק.

לאור שחיקת הסד”כ הגבוהה (6 מסוקים מתוך 18 שנרכשו עד מלחמת יום הכיפורים, ללא תוספת הרכבת האוירית) והתכנון לפתיחת טייסת נוספת בינואר 1975 (גף יסעור בטייסת הסופר פרלון, לימים טייסת “מובילי הלילה”, גם היא בבסיס תל נוף) רכש חיל האוויר עוד 17 מסוקים חדשים, גם הם מדגם S-65C-3. השוני בינם לבין סדרות א’ עד ג’ היה להבי רוטור עשויים מטיטניום; לוח מכשירים דיגיטלי; והעדר מערכת ראיית הלילה שהייתה בסדרה ג’, לאור השימושיות הנמוכה שלה. מסוקים אלו, שכונו “סדרה ה’ ” ומוספרו בקידומת 5, נקלטו בחודשים מאי עד אוקטובר 1975. בשל היותם החדשים ביותר היה מצבם הטכני הטוב ביותר, והם כונו על ידי אנשי המערך “הנבחרת”, ונשאו בעיקר העול של משימות עלומות של המערך. גם כאן אבדו ארבעה מסוקים, מהם שלושה בתאונות קטלניות בשנות ה-70′.

סדרה ו’, מסוקים בקידומת 6, הם שני המסוקים שכונו “האוסטרים”. המסוקים , מדגם S-65-0e, נרכשו מיחידת חילוץ אוסטרית והוטסו ארצה בחודש מאי 1981. אחד מהם, מסוק 66, אבד בתאונה קטלנית במצפה שלם במרץ 1996, לאחר ש”כיכב” שלא בטובתו כמסוק “אסון הכבל” בו נהרגו שני לוחמי יחידה 669 בעת אימון חילוץ מכבל.

לאחר מלחמת המפרץ קיבל חיל האוויר, בחודשים אפריל וספטמבר 1991, עוד 10 מסוקים משומשים מעודפי אווירית חיל הנחתים האמריקאי , גם הם מדגם CH-53A. מסוקים אלו, שכונו “סדרה ח'”, נשאו את הקידומת 8. בתקופת שרותם הראשונה נשארו המסוקים צבועים בסכימת האפור-ירוק עמה הגיעו לארץ, ובמהלך כניסה לביקורת רבתית ביחידת האחזקה האוירית של ח”א או במפעל מת”א של התעשיה האוירית הם נצבעו בסכימה הצה”לית הרגילה. שבעה ממסוקים אלו שודרגו לרמת היסעור ה”רגילה” בחיל האויר, וקיבלו את הקידומת 4.

במהלך ההסבה לרמת יסעור 2000, החל מ-1992, שונתה הקידומת של כל מסוק שעבר את ההסבה: היסעורים מדגם S-65C-3 (ובכלל זה שני ה”אוסטרים”) קיבלו את הקידומת 0, ואילו מסוקי ה-A המשומשים קיבלו את הקידומת 9. במסגרת זו שודרגו כל המסוקים שנותרו בשירות מהדגם ה-S-65C-3 וכל מסוקי סדרה ד’ (אלו ששודרגו קודם לכן לרמת סדרה ז’ ואלו שלא). חלק ממסוקי סדרה ח’ שודרגו כאמור לרמת סדרה ד’, ומאוחר יותר הוסבו רובם גם לרמת יסעור 2000. השדרוג כלל בעיקר את האוויוניקה בתא הטייס, מעבר לצגים דיגיטליים, והוספת מיזוג אויר בתא הטייס. בנוסף כלל השיפור חיזוקי מבנה והחלפות צנרת.

בשנה האחרונה החל פרוייקט הסבה ליסעור 2025. מסוק ראשון, שמספרו עם כניסתו לשירות היה 556 ולאחר שדרוגו ליסעור 2000 הפך ל-056, הוצג לפני כמה חודשים. מספרו לאחר השדרוג לא שונה.

מלבד מסוקים אלו קיבל חיל האוויר עוד 8 מסוקים משומשים מדגם A. מסוקים אלו, שהובאו מאחסנה בבסיס דיוויס מונטן (והיו מיושנים אף מהיסעורים שנקלטו במסגרת הרכבת האווירית), נקלטו בחיל האוויר באוגוסט 1993, אך מעולם לא נכנסו לשירות בטייסות, אלא שימשו לחלקי חילוף ולכן גם לא מוספרו בשיטת הספרור לעיל.

מקורות זרים מציינים שארבעה מסוקים בסטנדרט יסעור 2000 נמכרו למקסיקו בחודש נובמבר 2008. תמונות שניים מהם פורסמו באינטרנט, ובכלל זה תמונה של אחד מהם (מס’ 82) בליין היסעורים בתל נוף, כאשר מאחוריו יסעור 906. מסוק 81 זוהה כבעל מספר יצרן 65-238, אשר מזהה אותו כיסעור 37, יסעור סדרה א’ שהיה הרביעי שנכנס לשירות חיל האוויר.

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

1 תגובה
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות
מאיר הוכמן
מאיר הוכמן
9 months ago

היי להבי טיטניום הגיעו בלי קשר חסדרה מסויימת

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

תודה על הרשמתך
1
0
Would love your thoughts, please comment.x