המרחב האוירי וסיווגו

מערכת “מרקיע שחקים” מודה למחבר על אישורו לפרסום המאמר באתר.

אזהרה: מאמר זה אינו מעודכן ומובא כאן כמידע כללי בלבד לטובת ציבור חובבי התעופה בישראל. אין להשתמש במאמר או בחלק כל שהוא מהכתוב בו לשם הכנת טיסה.יש בכל מקרה להתייחס לפמ”ת המעודכן ולתקנות הטייס המעודכנות.

רקע כללי:

המרחב האוירי בו אנחנו טסים מחולק למרחבי פיקוח תעופתיים,בדרך כלל לאומיים,ולכל מרחב פיקוח הגדרות משלו.במרחב קיימים סוגי (Type) מרחב אוירי-מבוקר ולא מבוקר שונים,וסוגי אזורים או מוגבלים לטיסה.למרחב אוירי קיים סיווג (Classification) המגדיר את כללי הטיסה בו,ציוד נדרש במטוס,והשרותים הניתנים לטיסות לפי כללי כט”ר (כללי טיסת ראות-VFR) וכט”מ (כללי טיסת מכשירים-(IFR.

מרחב פיקוח תעופתי

מרחב פיקוח תעופתי ((FIR-Flight Information Regionהינו מרחב שבדרך כלל כולל שטח ריבונות של מדינה,ולעיתים שטחים נוספים,הממוקמים בדרך כלל (אך לא תמיד,ראה קלינינגרד,גרינלנד,למפדוזה) בסמוך לה.

בישראל,מרחב הפיקוח התעופתי כולל רוחבית את כל שטח המדינה,וכן חלק משטח הים התיכון,הגובל במרחבי הפיקוח האוירי של לבנון,קפריסין ומצרים.

המרחב שלנו מחולק ל-3 תתי מרחבים עיקריים.בצפון פלוטו,שסימנו Pluto,במערב תל אביב שסימונו LLLL או LLTA ובדרום פיקוח דרום LLSC.

אנכית,לכל FIR יש גבול תחתון וגבול עליון משלו.בישראל הינו מפני השטח מעלה ללא הגבלת גובה,ולדוגמה בלבנון הוא מפני השטח ועד ל-FL460,ובארה”ב מפני השטח ועד ל-FL600.

חלק מה-FIRs מחולקים אנכית למרחב אוירי תחתון FIR ולעליון UIR (Upper Information Region).בישראל החלוקה ב-FL200,באירופה ב-FL245,בצרפת,בלגיה ושוויץ הינו ב-FL195.במדינות אחרות,ביניהן סעודיה,טורקיה ומדינות אחרות,אין חלוקה כזו.המשמעות העיקרית של המרחב העליון הינה,כי הגדרת הנהלים,השרותים והנתיבים מותאמת במיוחד לצרכי מטוסים החוצים את מרחב הפיקוח בגובה רב.

סוגי מרחב אוירי מבוקר (Controlled Airspace Types)

מרחב אוירי מבוקר (CTA): הינו מרחב אוירי שגבולו התחתון אינו מגיע לפני השטח,תעבורת VFR טסה גם מתחתיו.למשל,הנתיב מתל יונה לשדה דב הממוקם מתחת למרחב בקרת הגישה של נתב”ג.להלן כמה סוגי CTA:

TMA-מרחב בקרת גישה ועזיבת שדה תעופה אחד או יותר

AWY-נתיב טיסה בתחום התחתון FIR

UTA-מרחב אוירי בתחום הגבוה UIR,כולל נתיבי טיסה גבוהים.

OCA-מרחב בקרה אוקאני

תחום אוירי מבוקר CTR או CTZ:

תחום פיקוח שגבולו התחתון יכול להגיע לפני השטח,למשל תחום פיקוח שדה תעופה,או אזורי אימון מסוקים הכוללים נחיתות והסמוכים בדרך כלל לשדה תעופה.

הערה:אין לערב תחום אוירי מבוקר CTR עם הקיצור CTR עבור המונח Control Center , למשל ב-LLLL CTR

תחום אוירי מבוקר מיוחד S/CTR או S/CTZ (Special Control Zone) הינו תחום בו שרותי הפיקוח ניתנים ע”י בקרי תעבורה צבאיים עבור תעבורה צבאית ואזרחית.

להלן כמה דוגמאות לשימוש בסוגי תחום אוירי מבוקר בתחומי ישראל:

בין המרחב הצפוני PLUTO לדרומי LLSC ,בגבהים שמתחת ל-8,000 עד 10,000 רגל ממוקמים תחומי גישה ועזיבה APP LLBG ו-LLBG TMA ,כאשר מתחתם,עד לגבהים שעל פני השטח ועד 1,200-5,000 רגל ממוקמים ארבעה תחומי פיקוח מגדל CTRs ,של נתב”ג,הרצליה,שדה דב וירושלים.

בגזרה המזרחית של ירושלים,תחום פיקוח המגדל מוגדר כ-CTA וגזרת הגובה שלו 3,500-5,000 רגל .זהו תחום הגישה לירושלים בפיקוח מגדל ירושלים.
CTR שדה אילת מחולק לשניים.החלק שמסביב לשדה מתחיל מגובה פני השטח,והחלק שצפונית לעברונה הינו מגובה 2,000 רגל.

מרחב אוירי מוגבל RDP (Special Use Airspace)

קיימים שלושה סוגי מרחב אוירי מוגבל:מוגבל Restricted,מסוכן Danger,ואסור Prohibited.שטחים אלו מסומנים במפת התעבורה כולל ספרור ואות לפי סוג השטח.

למרחב אוירי מוגבל מכל סוג,אין סיווג מרחב אוירי (Classification) כלשהו.

המרחבים המוגבלים הינם מרחבים המשמשים לצרכים צבאיים ואחרים,בהם חלים איסורים או הגבלות טיבה כמפורט בהמשך.חלקם פעילים בתאריכים ו/או שעות קבועים מראש,וחלקם פעיל באופן קבוע, או בהתרעה קצרה שאינה מאפשרת העברת מידע זמין לטיסה.מקרה נוסף הינו בעת פעולת חילוץ,הצלה, אסון,כיבוי אש מהאויר וכדומה. הגדרת המרחב כמגבל במקרים אלה נועדה למנוע הפרעה לכוחות החילוץ ולמנוע כניסה של מטוסי תקשורת וסקרנים.

שטח מוגבל מצויין במפה עם פרוט גבולות שטח רוחבי ואנכי ,וכן שעות פעילות במקרים ישימים. חלוקת השטחים המוגבלים לשלושה סוגים נועדה לסווגם לפי רמת סיכון לטיסה ללא אישור.

מרחב אוירי מוגבל: מרחבים שהכניסה אליהם כרוכה בכללים המוגדרים בנהלי הטיסה במרחב האוירי.כלולים בהם אזורי טיסה ונתיבים קבועים צבאיים,תחנות כוח וכורים גרעיניים,אזורי הפרחת בלוני מזג אויר ותצפית וכד’.

מרחב אוירי מסוכן: הינו מרחב אוירי בו מתקיימת פעילות הכרוכה בסכנה לתעבורה האוירית , המשמש כשטח אש, כמטווח, לקרבות אויר וכו’. נהלי הכניסה אליו מפורטים בפרסומי מודיעין טיס.

מרחב אוירי אסור: אין לטוס במרחב זה אלא אם התקבל אישור לכך ע”י הסמכות המתאימה.

סיווג המרחב האוירי (Airspace Classification)

טבלת סיווגי המרחב האוירי:

סיווג 
 המרחב 

האוירי 
 כללי  טיסה טיסה 
מבוקרת?
  
בקרה  מידע התרעות חייב קשר  א/ק? חייב מירשה? 
 A כט”מכןהפרדה           כןכןכןכן
 B כט”מ
כט”ר
כן
כן
הפרדה בלבד
הפרדה בלבד
 כן
 כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
 C כט”מ כט”רכן
כן
הפרדה
הפרדה,מידע לגבי 
 כט”מ            
 כן
 כן
כן
כן
 כן
כן
כן
כן
 D כט”מ
 כט”ר
כן
כן
הפרדה מכט”מ
מידע לגבי מידע תעבורה                                               
 כן
 כן
 כן
 כן
כן
כן
כן
כן
 E כט”מ
כט”ר
כן
לא
 מידע לגבי
 מידע לגבי
 כן כן
 כן
כן
לא
כן
לא
 F כט”מ

כט”ר
לא

לא
הפרדה מכט”מ
במידת האפשר
לא
 מידע  תעופתי  
כללי 
  כן 
 כן
 כן
כן
כן
כן
לא
 G כט”מ
כט”ר
לא
לא
לא
לא
  כן
  כן
 כן
 כן
כן
כן
כן
כן

הערות חשובות לגבי שימוש במרחב אוירי:

התרעות בטיחות מסופקות תמיד ולכל המטוסים.קיימות שתי סוגי התרעות בטיחות:

1.התרעה בדבר סכנת התנגשות בפני השטח או במכשול.
2.התרעה בפני התנגשות בכלי טיס אחר.במקרה האחרון,הבקר יציע במידת האפשר דרך פעולה מיטבית למניעת ההתנגשות.

בישראל קיימים כללים מיוחדים עבור דאייה,הטסת מטוסים זעירים והצנחות,ועל כל הגורמים הקשורים בביצועם (למשל כל צנחן)לפעול לפי הנוהלים,בשטחים ובזמני הביצוע.גלשני אויר ממונעים אינם כפופים לתקנות הטייס.

כלי טיס המשמשים לריסוס חקלאי מופעלים לפי תקנות הטיס, טסים טיסות מרחק, בדרך כלל לאורך כבישים ראשיים,ומתחת לגובה 100 רגל מעפ”ש.

הפרחת בלונים מכל הסוגים, כולל בלוני מז”א כפופה לתקנות הטייס.האחרונים מופרחים למשל מהתחנה המטאורולוגית בבית דגן לגובה רב מספר פעמים ביממה,בתוך מרחב הפיקוח של מגדל נתב”ג ,כאשר חלקם צונח אח”כ ונאסף.

כללי החובה בישראל הינם:

הגשת מירשה טיסה וקבלת אישור.
קשר רדיו.
הפעלת טרנספונדר.
נשיאת משואת חירום ELT

מקורות:

1.US DOT FAA Aeronautical Information Manual Feb.2004
2.US NSG DAFIF
3.רש”ת,פמ”ת פנים ארצי מהדורה 18

 

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

תודה על הרשמתך
0
Would love your thoughts, please comment.x