מטוסי הקרנף שהגיעו במלחמת יום הכיפורים

לאחר אישור הצנזורה

עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים היו בטייסת הבינלאומית רק שני ה”קרנפים” הראשונים. ב-14.10.73, במהלך המלחמה, הגיעו ארצה 12 קרנפים משומשים מדגם “C-130E” (שנקראו ברבות הימים קרנפי סדרה ג’). המטוסים שהגיעו במסגרת הרכבת האווירית (או עיסקת Nickel Grass), נחתו בזה אחר זה וחנו זמנית על מסלול 03 בנתב”ג, שהיה אז בשלהי סלילתו.

יכולנו להבדיל בין דגמי המשנה של המטוסים בתא הטייס בעיקר ע”י מערכת מצפן מתקדמת יותר מדגם “C-12” בעמדת הנווט. המטוסים הגיעו עם שני הבדלים עיקריים ומשמעותיים משני המטוסים הראשונים שהגיעו, ושברבות הימים נקראו קרנפי סדרה א’ עם קידומת 100: אלה ה’חדשים’ היו בעלי מנועים חלשים יותר מדגם “T56-A-7”, לעומת מנועי “T56-A-15” בדגם “H”, ומעצורים חלשים יותר.

בנוסף לכך, על הגג, מעל תא הטייס, ניצבה לה אנטנה מרשימה בצורת גליל שחור, שהיתה שייכת למערכת “SKE- Station Keeping Equipment” שהאמריקאים לא הסכימו לתת כחלק מן העסקה. אנטנות אלו, לא רק שלא תרמו מאומה לטיסה, אלא “תרמו” לתוספת הגרר של המטוסים ולהגברת צריכת הדלק שלהם. רק לאחר מספר שנים, הוחלפו כל המנועים בדגם החזק יותר, הוחלפו מערכות הבלמים לחזקות יותר והוסרו האנטנות הנ”ל. בכך הושוו בסופו של דבר ביצועי קרנפי סדרה 300 לאלו של סדרה 100 הראשונים.

ההמראה במטוס מדגם “E” לפני הסבתם, ביום קיץ חם, הזכירה לצוותים, שהורגלו בעוצמתם האדירה של מנועי דגם “H” החזקים, את ההמראה במטוס ה”ענק” הישן שעדיין שירת בטייסת “הבינלאומית”, ולרגע נשתכחה עוצמתו האדירה של ה”קרנף”.

טייסת “הציפור הצהובה” הוקמה ביום הגעתם של 12 ה”קרנפים” במלחמת יום-הכיפורים, אך פעלה בתחילה מחדר מבצעים מאולתר שהוקם בחדר מפקד גף הדרכה בטייסת “הבינלאומית”, ומפקדה הראשון היה סא”ל דוד פורת. רק לאחר המלחמה התארגנה הטייסת בצריפים שהיו בעבר מפקדת יחידת הקישור לתעשיות בצמוד לטייסת “הבינלאומית”. המבצע הראשון שבו השתתפו הקרנפים שהגיעו היה הטסת נגמ”שים, כוחות וציוד לסיני בלילה שבין 15-16 באוקטובר 73,וטיסות לשדה פאיד, בהן הוטסו כוחות, ציוד, פינויי פצועים והטסת חיילים ששירתו מעבר לתעלה לחופשות בארץ. המטוסים ביצעו תובלות והצנחות אין ספור והשתתפו במבצעי סיוע וחילוץ רבים,ביניהם במבצע אנטבה. חלקם הוצאו משירות וחלקם עדיין בשירות פעיל.

המטוסים שהגיעו במלחמת יום הכיפורים:

קרנף 301 דגם יצרן:382-8B מספר יצרן 4000 דגם ח”א ארה”ב C-130E-95-LM מס’ ח”א ארה”ב 64-0516 שנת יצור 1964.

יוצר במפעל חברת לוקהיד שבמרייאטה במדינת ג’ורג’יה.התקבל בחיל האויר האמריקאי בתאריך 15.10.64 והוצב באוקטובר 1964 בכנף ההצנחה (הבינונית) ה-314 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס סווארט שבמדינת טנסי.

בפברואר 1966 הועבר לטייסת בכנף ההצנחה ה-4413 (פיקוד האויר הטקטי) באותו בסיס. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס אוורו-פוביל בצרפת.

באוקטובר 1966 הועבר לטייסת בכנף ההצנחה ה-64 (פיקוד האויר הטקטי)באותו בסיס.באוגוסט 1967 השתנה כינוי הכנף ל”כנף התובלה הטקטית ה-64″. מטוסי ההרקולס של הטייסת ביצעו פריסות לבסיס קלארק בפיליפינים ולבסיס מילדנהול בבריטניה.

באוקטובר 1969 הועבר לטייסת בכנף התובלה ה-516 בבסיס פורבס שבמדינת קנזס, באפריל 1970 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-313 (פיקוד האויר הטקטי) באותו בסיס. מטוסי הטייסת ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול ולבסיס מיין-ריין בגרמניה.

באוגוסט 1973 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-314 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס ליטל רוק שבמדינת ארקנסו ובאוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי ונשלח לישראל.

לאחר מלחמת יוה”כ הופעל במשותף ע”י טייסת 131 וע”י טייסת 103 מבסיס ח”א בנתב”ג,למשימות תובלה והצנחה. יצא משירות בנתב”ג בשנת 2000 כשבספריו רשומות 12,037 שעות ו-7058 נחיתות. שימש במשך השנים כמקור לחלקי חילוף למטוסי הקרנף האחרים, ולבסוף הוצע למכירה ע”י סיב”ט במכרז מס’ 40002307 מתאריך 18.1.09.המטוס נמכר לסוחר מתכות שגרט אותו והוביל את שאריותיו למחסניו.

קרנף 304 דגם יצרן:382-4B/8B מספר יצרן 382-4014 דגם ח”א ארה”ב C-130E-95-LM מספר ח”א ארה”ב 64-0528 שנת יצור:1964

יוצר במפעל חברת לוקהיד שבמרייאטה במדינת ג’ורג’יה.התקבל בחיל האויר האמריקאי בתאריך 1.12.64 והוצב בטייסת בכנף ההצנחה (בינונית) ה-314 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס סווארט שבמדינת טנסי.

בינואר 1966 הועבר לטייסת בכנף ההצנחה ה-4413 (פיקוד האויר הטקטי) באותו בסיס.ביולי 1967 הועבר לטייסת התובלה הטקטית ה-62 בכנף התובלה הטקטית ה-64 (פיקוד האויר הטקטי) באותו בסיס.מטוסי ההרקולס של הטייסת ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה.

בנובמבר 1969 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-516 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס פורבס שבמדינת קנזס, במרץ 1970 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-313 (פיקוד האויר הטקטי) באותו בסיס. מטוסי הטייסת ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול ולבסיס מיין-ריין בגרמניה.

ביולי 1973 הועבר לטייסת התובלה ה-50 של כנף התובלה ה-314 (פיקוד התובלה האוירית הצבאי) בבסיס ליטל רוק שבמדינת ארקנסו.באוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי ונשלח לישראל .

נכנס לשירות בטייסת 131. במשך השנים הופעל גם ע”י טייסת 103. בין היתר הטיס סיוע לגומא שבזאיר ב-27.7.94 במסגרת מבצע “ניצני תקווה” לעזרה לפליטים ברואנדה.

למטוס זה היתה התקנה מיוחדת שאיפשרה הצנחה בטוחה מהרמפה האחורית, ולכן שימש כמטוס קבוע לאימוני הצנחות מסוג זה, בין היתר של לוחמי השייטת. בערב ה-17.8.03, תקופה קצרה לפני יציאתו משירות, בעת שהסיע על המסלול בשדה דב לאחר הנחיתה, נשברה אחת מלהבי המדחף במנוע מס’ 4, חדרה את גוף המטוס ויצאה מצידו השני. הצוות עצר את המטוס וביצע פינוי קרקעי.שני נוסעים נפצעו באירוע באורח קל ונוסע נוסף באורח בינוני. המטוס שוקם בתעשיה האוירית. יצא משירות , אוחסן בנתב”ג והוצא למכירה במכרז ע”י סיב”ט. לבסוף נגרט.

קרנף 305 דגם יצרן: 382-4B מספר יצרן 382-3913 דגם ח”א ארה”ב C-130E-95-LM מספר ח”א ארה”ב 63-7843 שנת יצור 1963.

יוצר במפעל חברת לוקהיד שבמרייאטה במדינת ג’ורג’יה.התקבל בחיל האויר האמריקאי בתאריך 12.2.64 והוצב בכנף התובלה האוירית (כבדה) ה-1611 (שירות התובלה האוירית הצבאי) בבסיס מקגוויר שבמדינת ניו ג’רסי.בינואר 1966 הועבר לטייסת בכנף התובלה האוירית הצבאית ה-438 (שירות התובלה האוירית הצבאי) באותו בסיס וביולי 1968 הועבר לטייסת בכנף התובלה האוירית הטקטית ה-516 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס דייס במדינת טקסס. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה ולבסיס ריין מיין בגרמניה.

במאי 1972 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-463 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס דייס. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס צ’ינג צ’ואנג קנג בטאיוון ולבסיס טאקלי ובסיס יו-טפאו בתאילנד. באוקטובר 1973 הורד ממצבת חיל האויר האמריקאי והועבר ארצה.הופעל ע”י טייסת 131 וגם ע”י טייסת 103.יצא משירות.

קרנף 307 דגם יצרן 382-8B מספר יצרן:382-3925 דגם ח”א האמריקאי C-130-95-LM מספר ח”א ארה”ב:63-7855 שנת יצור:1963

יוצר במפעל חברת לוקהיד שבמרייאטה במדינת ג’ורג’יה.התקבל בחיל האויר האמריקאי בתאריך 6.3.64 והוצב בטייסת התובלה האוירית (בינונית) ה-8 (שירות התובלה האוירית הצבאית) בבסיס הצי נורפולק שבמדינת וירג’יניה. בינואר 1967 הועבר לטייסת בכנף התובלה האוירית ה-316 בבסיס לנגלי שבמדינת וירג’יניה. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה, לבסיס ריין-מיין בגרמניה, לבסיס צ’ינג צ’ואנג קאנג בטאיוון ולבסיס טאן סון נוט בויאטנם.באוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי והועבר לישראל. הופעל בטייסות 131 ו-103.

יצא משירות. נמכר ע”י סיב”ט לחברת קלסטרום האמריקאית בנובמבר 2000. נמכר לח”א של מכסיקו .הופעל תחת מס’ זנב FAM 3612 מבסיס סנטה לוצ’יה.עדיין בשירות

קרנף 309 דגם יצרן 382-8B מספר יצרן:382-3943 דגם ח”א האמריקאי C-130-95-LM מספר ח”א ארה”ב:63-7873 שנת יצור:1963

באדיבות ניר בן יוסף

יוצר במפעל לוקהיד במארייטה שבמדינת ג’ורג’יה. התקבל בח”א האמריקאי ב-1.5.64 והוצב בטייסת התובלה האוירית (כבדה) ה-1611 (שירות התובלה האוירית הצבאית) בבסיס מקגווייר שבמדינת ניו ג’רסי. מטוסי טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס אינצ’רליק שבטורקיה.

בינואר 1966 הועבר לטייסת בכנף התובלה הצבאית ה-438 (שירות התובלה האוירית הצבאית) באותו בסיס ובאוגוסט 1968 הועבר לטייסת בכנף התובלה האוירית ה-316 בבסיס לנגלי שבמדינת וירג’יניה. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה, לבסיס ריין-מיין בגרמניה,ולבסיס האוורד שבפנמה.באוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי והועבר לישראל. הופעל ע”י טייסות 131 ו-103. יצא משירות.

קרנף 310 דגם יצרן 382-8B מספר יצרן:382-3993 דגם ח”א האמריקאי C-130-95-LM מספר ח”א ארה”ב:64-0509 שנת יצור:1964

יוצר במפעל לוקהיד במארייטה שבמדינת ג’ורג’יה. התקבל בח”א האמריקאי ב-22.9.64 והוצב בכנף התובלה (בינונית) ה-314 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס סווארט שבמדינת טנסי. בינואר 1966 הועבר לטייסת בכנף התובלה (בינונית) ה-4413 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס סטיוארט שבמדינת טנסי. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס אוורו-פוויל בצרפת.

באוגוסט 1966 הועבר לטייסת בכנף התובלה ה-64 שבבסיס סטיוארט. ביוני 1967 השתנה כינוי הכנף ל-“כנף התובלה הטקטית ה-64” (פיקוד האויר הטקטי). מטוסי טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה.

בספטמבר 1969 הועבר לטייסת התובלה הטקטית ה-47 של בכנף התובלה הטקטית ה-313 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס פורבס שבמדינת קנזס. מטוסי טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס ריין-מיין בגרמניה ולבסיס מילדנהול בבריטניה.

באוגוסט 1973 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-314 (פיקוד התובלה האוירית) בבסיס ליטל רוק שבמדינת ארקנסו. באוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי והועבר לישראל.יצא משירות..

קרנף 311 דגם יצרן 382-8B מספר יצרן 382-3940 דגם ח”א האמריקאי C-130E-95-LM מספר ח”א ארה”ב:63-7870 שנת יצור:1964

הדמיית מחשב

יוצר במפעל לוקהיד במארייטה שבמדינת ג’ורג’יה. התקבל בח”א האמריקאי ב-16.4.64 והוצב בטייסת התובלה האוירית (בינונית) ה-8 (שירות התובלה האוירית הצבאית) בבסיס הצי נורפולק שבמדינת וירג’יניה. בינואר 1967 הועבר לטייסת בכנף התובלה האוירית ה-316 בבסיס לנגלי שבמדינת וירג’יניה. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה, לבסיס ריין-מיין בגרמניה, לבסיס טאצ’יקאווה ביפן, לבסיס האוורד בפנמה ולבסיס נה טראנג בויאטנם.

באוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי והגיע לח”א . יצא משירות. נמכר בשנת 2000 לחברת קלסטרום האמריקאית. נמכר לח”א של מכסיקו. הופעל תחת מס’ הזנב FAM 3613 מבסיס סנטה לוצ’יה. יצא משירות ואוחסן.

קרנף 312 דגם יצרן 382-8B מספר יצרן:382-3747 דגם ח”א האמריקאי C-130-95-LM מספר ח”א ארה”ב:62-1796 שנת יצור:1963 .

יוצר במפעל לוקהיד במארייטה שבמדינת ג’ורג’יה. התקבל בח”א האמריקאי ב-6 במרץ 1963 והוצב בטייסת בכנף התובלה האוירית (הכבדה) ה-1608 של פיקוד התובלה האוירית בבסיס צ’ארלסטון שבמדינת דרום קרולינה. בינואר 1966 הועבר לטייסת בכנף התובלה ה-437 באותו בסיס, בפברואר 1967 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-316 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס לנגלי שבמדינת וירג’יניה.מטוסי טייסת זו טסו לפריסות לבסיס ח”א המלכותי מילדנהול שבבריטניה.

במרץ 1968 הועבר לטייסת התובלה הטקטית ה-779 של כנף התובלה הטקטית ה-464 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס פופ שבצפון קרולינה שם נשא קוד זנב PR. מטוסי הטייסת ביצעו פריסות לבסיס ח”א המלכותי מילדנהול, לבסיס ריין-מיין בגרמניה, לבסיס צ’ינג צ’ואן קאנג בטיוואן ולבסיס קם רן ביי בויאטנם. ביוני 1971 הועבר לכנף אימון הצוותים ה-4422 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס ליטל רוק שבמדינת ארקנסו, וביולי 1971 עבר לטייסת בכנף התובלה האוירית ה-314 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס ליטל רוק.

באוקטובר 1973 הורד ממצבת חיל האויר האמריקאי והועבר לישראל. יצא משירות.

קרנף 313 דגם יצרן 382-8B מספר יצרן:382-3880 דגם ח”א האמריקאי:C-130E-95-LM מספר ח”א האמריקאי: 63-7810 שנת יצור:1963

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא 3932c.jpg

יוצר במפעל חברת לוקהיד במארייטה שבמדינת ג’ורג’יה.התקבל בח”א האמריקאי בתאריך 4.12.63 והוצב בטייסת התובלה (הבינונית) ה-8 (שירות התובלה האוירית הצבאי) בבסיס אויריית חיל הים האמריקאי מופט שבמדינת קליפורניה. במאי 1967 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-316 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס חא”א לנגלי שבמדינת פלורידה. מטוסי הטייסת ביצעו פריסות לבסיס טצ’יקאווה ביפן, לבסיס קם רן ביי ולבסיס נה טראנג בויאטנם.

באפריל 1969 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-313 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס פורבס שבמדינת טקסס. מטוסי ההרקולס של הכנף ביצעו פריסות לבסיס האוורד בפנמה, לבסיס מילדנהול בבריטניה לבסיס רייט-פטרסון באוהיו ולבסיס ריין-מיין בגרמניה.

ביולי 1972 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-314 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס ליטל רוק שבמדינת אריזונה, ביולי 1973 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-463 בבסיס דייס שבמדינת טקסס, ובאוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי והגיע לח”א . יצא משירות כשבספריו רשומות 9,070 שעות טיסה והוצע למכירה ע”י סיב”ט.

קרנף 314 דגם יצרן:382-8B מספר יצרן:382-3840 דגם ח”א האמריקאי: C-130E-85-LM מספר ח”א האמריקאי:63-7774 שנת יצור:1963

יוצר במפעל חברת לוקהיד במרייאטה שבמדינת ג’ורג’יה.התקבל בח”א האמריקאי באוגוסט 1964 והוצב בטייסת ההצנחה ה-348 של כנף ההצנחה (הבינונית) ה-516 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס דאייס שבמדינת טקסס.מטוסי ההרקולס של טייסת זו נשאו את קוד הזנב DB וביצעו פריסות לבסיס אוורו-פוויל בצרפת ולבסיס מילדנהול בבריטניה.

ביוני 1971 הועבר לטייסת אחרת בכנף זו שכינוייה שונה בינתיים ל “כנף התובלה הטקטית ה-516 (פיקוד האויר הטקטי) באותו בסיס. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה, לבסיס קם רן ביי בויאטנם , לבסיס קלארק בפיליפינים ולבסיס ריין-מיין בגרמניה.

במאי 1972 הועבר לטייסת בכנף התובלה ה-463 (פיקוד האויר הטקטי) באותו בסיס. שם נשא את קוד הזנב “DB”מטוסי טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה. באוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי והועבר לישראל.יצא משירות.

קרנף 316 דגם יצרן:382-4B מספר יצרן: 382-3932 דגם ח”א ארה”ב C-130E-95-LM מספר ח”א ארה”ב: 63-7862 שנת יצור:1963

צילום: אמיר שגב

יוצר במפעל חברת לוקהיד במרייאטה שבמדינת ג’ורג’יה.התקבל בח”א האמריקאי בתאריך 1.4.64 והוצב בטייסת התובלה האוירית (בינונית) ה-8 (שירות התובלה האוירית) בבסיס הצי נורפולק במדינת וירג’יניה.

באפריל 1967 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-316 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס לנגלי שבמדינת וירג’יניה.מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס טאצ’יקאווה ביפן, לבסיס קם רן ביי בויאטנם, לבסיס מילדנהול בבריטניה, לבסיס מיין-ריין בגרמניה, לבסיס האוורד בפנמה,לבסיס צ’ינג צ’ואנג קנג בטאיוון, לבסיס טן סון נוט בויאטנם, לבסיס טאקלי , לבסיס נאקון פאנום ולבסיס יו-טפאו בתאילנד. ביולי 1973 הועבר לפיקוד הלוגיסטי של ח”א האמריקאי בבסיס רייט-פטרסון שבמדינת אוהיו, בספטמבר 1973 הועבר לבסיס רובינס שבמדינת ג’ורג’יה ובאוקטובר 1973 הורד ממצבת ח”א האמריקאי והגיע לח”א.יצא משירות.

קרנף 318 דגם יצרן: 382-44-05 מספר יצרן 382-3914 דגם ח”א האמריקאי C-130E-95-LM מספר ח”א ארה”ב 63-7844 שנת יצור:1963.


יוצר במפעל חברת לוקהיד במרייאטה שבמדינת ג’ורג’יה לפי חוזה 33-657-8629. התקבל בח”א האמריקאי בתאריך 19.2.64 והוצב בכנף התובלה האוירית (כבדה) ה-1611 (שירות התובלה האוירית הצבאי) בבסיס מקגווייר שבמדינת ניו ג’רסי.בינואר 1966 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-516 (פיקוד האויר הטקטי) בבסיס דייס שבמדינת טקסס. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה ולבסיס ריין מיין בגרמניה.

באפריל 1972 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-374 (חיל האויר הפסיפי) בבסיס צ’ינג צ’ואן קנג שבטאיוון. מטוסי הרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס טן סון נוט בויאטנם. ביולי 1972 הועבר לטייסת בכנף התובלה הטקטית ה-463 בבסיס דייס. מטוסי ההרקולס של טייסת זו ביצעו פריסות לבסיס מילדנהול בבריטניה. באוקטובר 73 הורד ממצבת חיל האויר האמריקאי ונשלח לישראל. יצא משירות.

תודתנו ליהל פטישי על עזרתו בהכנת מאמר זה.

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

תודה על הרשמתך
0
Would love your thoughts, please comment.x