הפלות טייסת 113 במלחמת יום הכיפורים

עריכה: אבינעם מיסניקוב

עד 8 במרץ 1973 היתה טייסת 113 טייסת אורגנים שעלהם למדו כל טייסי הקרב את את יסודות הטיסה המבצעית לאחר קבלת הכנפים בקורס הטייס במסגרת ה-OTU. המעבר למטוסי קרב מתקדימים מסוג “נשר” היה קצר יחסית, ונעשה בשיתוף פעולה עם טייסת הקרב הראשונה שהפעילה מטוסי שחק במשך שנים רבות, ואף קלטה אז מטוסי נשר. חלק מהטייסים ומאנשי צוות הקרקע הגיעו מטייסת זו כדי לסייע בהפעלת המטוסים החדשים.

עד פרוץ מלחמת יום הכיפורים  ב-6 באוקטובר 1973, הספיקה הטייסת להפעיל את המטוסים כשמונה חודשים בלבד. בעקבות כך היתה בבסיס חצור התיחסות לטייסת כחסרת ניסיון קרבי, וזה התבטא בהפנית הזנקות מטוסים ליירוט בעדיפות לטייסת הקרב הראשונה ורק אחר כך לטייסת 113. 

מיד בתחילת המלחמה הוזנקו זוג נשרים של הטייסת לכוון התעלה, אך הבקר האווירי התעקש להחזירם לנחיתה על אף שמיגים רבים הסתובבו באוויר. לימים התברר שהבקר המילואימניק לא ידע שהאורגנים הוחלפו כבר לנשרים וחשב שהוא מחזיר זוג אורגנים. ההפלות הראשונות של הטייסת היו ב-6 באוקטובר. הופלו  2 מסוקים  מצריים שהובילו חיילי קומנדו.

בשבוע הראשון למלחמה ועד ה- 12 באוקטובר, הופלו 10 מטוסים ע”י טייסי הטייסת. זהו מספר נמוך יחסית, שנבע ממיעוט ההזנקות לירוט שהופנו לטייסת הצרעה.
לפי מה ששמעתי כחייל בטייסת, הטייסים התלוננו בפני מפקדת הבסיס על כך שלא מזניקים אותם ראשונים, ומעדיפים להזניק את טייסת הקרב הראשונה, ובכך נמנעים מהם הסיכויים לקרבות אוויר, ובכך נמנעו מהם הפלות מטוסים כפי שמצופה מטייסת ירוט. בעקבות תלונה זו, החלו להזניק את מטוסי הטייסת בעדיפות הראשונה בשבועיים שנותרו למלחמה, והתוצאה -עוד 47 מטוסים מופלים.

סיפור הפלה מעניין הוא של הטייס שלמה לוי שהפיל מירז 5 לובי ליד אל עריש ב-18 לאוקטובר. כלומר זוג מטוסים זהים בקרב אווירי .יש לציין שמטוסי המיראז 5 הלוביים, היו אותם מטוסי מיראז’ 5 שישראל הזמינה בצרפת לפני מלחמת ששת הימים, ונשיא צרפת שארל דגול הטיל אמברגו ולא אישר לספקם לישראל. הם נשארו בצרפת ושירתו בח”א הצרפתי. מטוסים כאלה גם סופקו ללוב, ובמלחמת יום הכיפורים הועברו לסיוע לחיל האויר המצרי.
הופעת המטוסים הלוביים בזירת המלחמה עוררה מייד בעיית זיהוי בין מטוס השחק והנשר הישראליים לבין המיראז’ים הלוביים, לכן הוחלט בימי המלחמה לצבוע משולש צהוב עם מסגרת שחורה על הכנפים מצידן העליון והתחתון ועל מיצב הכיוון, כדי שטייסינו וגם לוחמי הנ”מ יוכלו להבדיל בין מטוסינו למטוסי האוייב. הפלה נוספת של מירז לובי בוצעה ב-18 באוקטובר ע”י עמית אשחר ליד נחל ים בצפון סיני.

סה”כ בוצעו במלחמת יוה”כ ע”י טייסת הצירעה, שמפקדה בתקופה זו היה סא”ל יעקב גל והקצין הטכני רס”ן גדי רכס, 660 גיחות מבצעיות, מהן 18 אוויר קרקע כולל פגיעה בגשרים שהמצרים בנו על התעלה. בסך הכל צברו טייסי הטייסת 55.5 הפלות ושני מטוסים אבדו. אלוף ההפלות של הטייסת במלחמה הוא שלמה לוי שהפיל עשרה מטוסים.

עידן הנשר הסתיים בשנת 1976, בה הועברו המטוסים לטייסת הנגב שזה עתה נפתחה בבסיס איתם, והטייסת החלה לקלוט מטוסי כפיר. ב- 5 במאי 1986 נסגרה הטייסת, ונפתחה לאחר 4 שנים כטייסת מסוקי אפאצי בבסיס רמון.

סיכום הפלות טייסת הצירעה במלחמת יוה”כ

(תודתנו לסא”ל דימ’ ) יעקב גל על העזרה בפרטים)

תאריךמטוס המפילמופליםחימושאיזור
 6.10 סרן אברהם גלעד2 מי-8 מצרייםתותחים ראס סודר 
 7.10 93סגן דוד תבורמיג 21 מצריטיל שפריר 2  אגם תמסח
 8.10 סגן אהוד בן אמיתי מיג 21 מצריתותחים פורט סעיד
 10.10 06סרן עמוס שחר מיג 17 מצרי תותחים דר’ מע’ לפורט סעיד
 10.10 טייסתסוחוי 7 מצרי  בלוזה
 10.10 סגן אהוד בן אמיתי סוחוי 7 מצרי טיל שפריר 2 ליד בלוזה 
 11.10 01סגן דוד תבור מיג 21 מצרי תותחים מערבית למיתלה
 12.10 21סרן שלמה לוי 2 סוחוי 7 סוריים טיל שפריר 2 מזרעת בית ג’אן
 12.10 21סרן שלמה לוי סוחוי 7 סוריתותחים דמשק 
 13.10 14סרן ראובן רוזן סוחוי 20 סורי שפריר 2 ותותחים חאן ארנבה 
 13.10 20סגן יוסף רענן מיג 17 סורי טיל שפריר 2 צומת מע”ץ
 13.10 טייסת מיג 21 סורי   דר’ לש”ת דמשק בינ”ל
 13.10 רס”ן משה הרץ מיג 21 סורי  טיל שפריר 2 דר’ לש”ת דמשק בינ”ל
 16.10 רס”ן אילן גונן מיג 21 מצרי שפריר 2 מז’ לדוור סואר
 16.10 10סרן שלמה לוי 2 מיג 17 מצרי תותחים מז’ לדוור סואר
 16.10 סא”ל יעקב גל סוחוי 7 מצרי טיל שפריר 2 צפ’ מע’ לדוור סואר 
 16.10 טייסת 4 מיג 17 מצרי  מז’ לדוור סואר 
 16.10 סרן עמית אשחר 2 מיג 21 מצריים טיל דקר ליד האגם המר 
 17.10 סרן עמוס שחר מיג 21 מצרי טיל שפריר 2 פורט סעיד 
 17.10 סגן אהוד בן אמיתימיג 21 סורי טיל שפריר 2 קטנא
 17.10 טייסת מיג 21 סורי  קטנא 
 17.10 סגן איתן אדרס מיג 21 מצרי טיל שפריר 2 פורט סעיד 
 18.10 18סרן שלמה לוי מיראז’ 5 לובי טיל שפריר 2 בים צפונית לאל עריש 
 18.10 11סרן גדעון דרור 2 מיג 17 מצריים טיל שפריר 2 ליד דוור סואר 
 18.10 71סרן עמית אשחר מיראז’ 5 לובי טיל שפריר 2 צפונית לאל עריש 
 18.10 רס”ן משה הרץ 1/2 מיג 21 מצרי טיל שפריר 2 פאיד 
 18.10 18סגן יוסף רענן מיג 21 מצרי תותחים דוור סואר
 18.10 טייסתמיראז’ 5 לובי  צפונית לאל עריש 
 19.10 10סגן יוסף רענן מיג 17 מצרי טיל דקר דוור סואר
 19.10 18סרו גדעון דרור סוחוי 20 מצרי תותחים האגם המר
 19.10 רס”ן משה הרץ 2 מיג 17 מצריים טיל דקר דוור סואר
 19.10 רס”ן משה הרץ מיג 21 מצרי תותחים טסה
 20.10 סגן איתן אדרס מיג 21 מצרי טיל דקר פאיד
 21.10 61סא”ל יעקב גל מיג 21 מצרי טיל שפריר 2 פאיד 
 21.10 רס”ן משה הרץ מיג 21 מצרי טיל שפריר 2 פאיד
 21.10 סרן עמוס שחר מיג 21 מצרי תותחים מערבית לדוור סואר
 21.10 85סרן שלמה לוי 2 מיג 21 מצריים טיל שפריר 2 פאיד 
 22.10 סרן עמוס שחר 1/2 מיג 21 מצרי טיל שפריר 2 פאיד 
 22.10 09סרן שלמה לוי מיג 21 סוריתותחים מזרעת בית ג’אן
 22.10 09סרן שלמה לוי מיג 21 סורי טיל שפריר 2 מזרעת בית ג’אן 
 22.10 סגן משה שביט מיג 21 מצריטיל שפריר 2 פאיד
 23.10 רס”ן אילן גונן מיג 21 מצרי  תותחים ליד כברית 
 23.10 סרן אברהם גלעד מיג 21 מצרי תותחים ליד שלופה 
 23.10 18סרן גדעון דרור מיג 21 מצריתותחים מע’ לסואץ
 24.10 16רס”ן אילן גונן מיג 21 מצריתותחיםליד ג’בל עובייד 
 24.10 ?רס”ן אילן גונןמיג 21 מצרי טיל שפריר 2 ליד ג’בל עובייד 
 24.10 סרן עמית אשחר1/2 מיג 21 מצריטיל שפריר 2 ליד ג’בל עובייד 

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

1 תגובה
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות
יוסי גושן
יוסי גושן
6 months ago

התרגשתי עד דמעות !!!!!!
ואני לא מתבייש במיוחד אני גאה במשה הרץ חבר ילדותי שהגיע ל הישגים אדירים
כאלה.את הטייסת הכרתי עוד שהיו אוראגנים במהלך השירות הצבאי שלי.
לא זכיתי לראות את המיראזים ב113
כי עברתי לסקייהוקים בחצרים.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x