לוח ההפלות של טייסת 117

תודתנו לרענן וייס , לרס”ן (מיל’) אורי ליס  ולאל”מ (מיל’) יהודה קורן על העזרה בפרטים
לאחר  בדיקת ואישור הצנזורה

טייסי הקרב של טייסת 117 הפילו מאז הקמת הטייסת ב-7.6.53 עשרות מטוסי ומסוקי אוייב. לפניכם לוח ההפלות של הטייסת. כפי שתראו, חסרים לנו מספרי זנב של מספר מטוסי שחק שלזכותם נזקפו הפלות. נשמח לקבל כל מידע שיתרום להשלמת הלוח. נא הקליקו על הקישור שבטור התאריך כדי להגיע לדף המתאים באתר שבו סיפור ההפלה.

תאריךשםהמטוסמספר זנבחימושהמטוס המופלהערות   
1.9.55אהרון יואלי ז”למטאור 936תותחיםומפייר מצרי 
1.9.55אהרון יואלי ז”למטאור 936תותחיםומפייר מצרי 
15.8.66יהודה קורןשחק25תותחיםמיג 21 סורי 
7.4.67אבי לניר ז”לשחק60תותחיםמיג 21 סורי 
7.4.67עזרא דותן  ז”לשחק30תותחיםמיג 21 סורי 
5.6.67אהוד חנקין ז”לשחק42תותחיםמיג 21 סורי 
5.6.67אורי אבן נירשחק45תותחיםהנטר לבנוני 
5.6.67אורי גילשחק70תותחיםמיג 21 סורי 
5.6.67אמנון ארדשחק46תותחיםמיג 17 סורי 
5.6.67אמנון ארדשחק46תותחיםמיג 17 סורי 
5.6.67עזרא דותן ז”לשחק71תותחיםמיג 17 סורי 
6.6.67יהודה קורןשחק45תותחיםהנטר עירקי 
6.6.67יהודה קורןשחק45תותחיםמיג 21 עירקי 
7.6.67גדעון דרורשחק60תותחיםהנטר עירקי 
7.6.67עזרא דותן ז”לשחק44תותחיםהנטר עירקי 
7.6.67הפלת טייסתמיג 21 סורי
8.6.67אהוד חנקין ז”לשחק תותחיםמיג 17 מצרי 
9.6.67אהוד חנקין ז”לשחק70תותחיםמיג 21 סורי 
12.2.69אורי ליסשחק54טיל שפריר 1מיג 21 סורי 
24.2.68קובי ריכטרשחק76תותחיםמיג 17 סורי 
29.5.69איתמר נוינרשחק30טיל שפריר 1מיג 21 סורי 
2.7.69קובי ריכטרשחק48טיל שפריר 2מיג 21 מצרי הפלה ראשונה לטיל שפריר 2
8.7.69אורי אבן נירשחק טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
8.7.69קובי ריכטרשחק29תותחיםמיג 21 סורי 
8.7.69רן גורןשחק50טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
8.7.69שלמה נבות ז”לשחק טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
24.7.69רן גורןשחק תותחיםסוחוי מצרי 
24.7.69שלמה נבות ז”לשחק טיל שפריר 2מיג 21 מצרי 
11.9.69אבשלום פרידמן ז”לשחק תותחיםמיג 21 מצרי 
11.9.69יהודה קורןשחק50טיל שפריר 2מיג 21 מצרי 
11.9.69שלמה נבות ז”לשחק תותחיםמיג 21 מצרי 
27.11.69שלמה נבות ז”לשחק טיל שפריר 2מיג 21 מצרי 
11.12.69אורי אבן נירשחק טיל שפריר 2מיג 21  סורי 
4.1.70איתמר נוינרשחק64טיל שפריר 2מיג 21 מצרי 
8.1.70איתמר נוינרשחק31תותחיםמיג 21 סורי 
8.1.70קובי ריכטרשחק טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
8.1.70שלמה נבות ז”לשחק טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
15.5.70יהודה קורןשחק64טיל שפריר 2מיג 21 מצרי 
15.5.70קובי ריכטרשחק טיל הדרןמיג 17 מצריבאיזור שלופה
15.5.70קובי ריכטרשחק טיל הדרןמיג 17 מצריבאיזור שלופה
3.6.70איתמר נוינרשחק53תותחיםמיג 21 מצרי 
26.6.70יהודה קורןשחק53תותחיםמיג 17 סוריהפלה משותפת עם קובי ריכטר
26.6.70יהודה קורןשחק47טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
26.6.70קובי ריכטרשחק תותחיםמיג 17 סוריהפלה משותפת עם יהודה קורן
26.6.70עמי רוקחשחק טיל שפריר 2מיג 17 סורי 
21.11.72יובל נאמןשחק29תותחיםמיג 21 סורי 
21.11.72מאיר רן ז”לשחק תותחיםמיג 21 סורי 
21.11.72צבי ורדשחק79טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
13.9.73עמוס בר ז”לשחק79תותחיםמיג 21 סורי 
13.9.73עמוס בר ז”לשחק79טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
6.10.73עמוס בר ז”לשחק83טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
7.10.73אבשלום פרידמן ז”לשחק79טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
7.10.73אבשלום פרידמן ז”לשחק79תותחיםמיג 21 סורי 
7.10.73דני שליידרשחק64תותחיםמיג 21 סורי 
7.10.73יובל נוימןשחק47טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
7.10.73יובל נוימןשחק47תותחיםמיג 21 סורי 
7.10.73קובי ריכטרשחק66תותחיםמיג 21 סורי 
7.10.73עמי להבשחק32תותחיםמיג 21 סורי 
7.10.73עמי להבשחק32תותחיםמיג 21 סורי 
7.10.73צבי ורדשחק07תותחיםמיג 21 סורי 
9.10.73אורי ליסשחק53טיל שפריר 2סוחוי 7 סורי 
9.10.73דני שליידרשחק14טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
9.10.73הרצל בודינגרשחק03תותחיםמיג 17 סורי 
9.10.73הפלת טייסתשחק ללא ירימי 8 סורי 
9.10.73יוחאי ריכטרשחק48טיל שפריר 2סוחוי 20 סורי 
9.10.73צבי ורדשחק79תותחיםמי-8 סורי 
10.10.73אורי גילשחק83תותחיםסוחוי 7 סורי 
10.10.73אורי גילשחק83טיל שפריר 2סוחוי 7 סוריהפלה משותפת עם עודד מרום
10.10.73דרור אבנרישחק76טיל שפריר 2מיג 17 סורי 
10.10.73הפלת טייסתשחק ללא ירימיג 17 סורי 
10.10.73יהודה קורןשחק07טיל שפריר 2מיג 17 סורי 
10.10.73יובל נוימןשחק07טיל שפריר 2סוחוי 7 סורי 
10.10.73יוחאי ריכטרשחק79טיל שפריר 2סוחוי 7 סורי 
10.10.73קובי ריכטרשחק83טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
10.10.73עמוס בר ז”לשחק79טיל שפריר 2מיג 17 סורי 
12.10.73אורי גילשחק03תותחיםמיג 17 סורי 
12.10.73אורי גילשחק50טיל שפריר 2מיג 17 סורי 
12.10.73איתמר נוינרשחק79טיל שפריר 2סוחוי 7 סורי 
12.10.73אלישע פרידמןשחק77טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
12.10.73אלישע פרידמןשחק77טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
12.10.73דן שיאוןשחק14טיל שפריר 2סוחוי 20 סורי 
12.10.73הפלת טייסתשחק ללא ירימיג 17 סורי 
12.10.73עמוס בר ז”לשחק44טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
12.10.73עמי רוקחשחק83טיל שפריר 2מיג 17 סורי 
13.10.73דן שיאוןשחק76טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
13.10.73דן שיאוןשחק76טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
13.10.73יהודה קורןשחק66טיל שפריר 2סוחוי 7 סורי 
13.10.73יהודה קורןשחק66טיל שפריר 2מיג 17 סורי 
16.10.73אורי ליסשחק47טיל שפריר 2סוחוי 7 סורי 
16.10.73דני שליידרשחקמיג 17 סורי
16.10.73יהודה קורןשחק71טיל דקרמיג 21 סורי 
16.10.73עמוס בר ז”לשחק03תותחיםסוחוי 7 סורי 
17.10.73אורי גילשחק03טיל דקרמיג 17 סורי 
17.10.73אליעזר אדרשחק14תותחיםמיג 21 סורי 
17.10.73אליעזר אדרשחק14טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
21.10.73אורי ליסשחק30טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
21.10.73הפלת טייסתשחק ללא ירימיג 21 סורי 
22.10.73דני שליידרשחק47טיל שפריר 2מיג 21 סורי 
22.10.73קובי ריכטרשחק50תותחיםמיג 21 סורי 
23.10.73הפלת טייסתשחק ללא ירימיג 21 סורי 
23.10.73קובי ריכטרשחק79טיל דקרמיג 21 סורי 
28.4.81דובי יופהנץ126טיל לולבמי-8 סורי 
28.4.81רפי ברקוביץנץ112תותחמי-8 סורי 
21.4.82זאב רזנץ107טיל לולבמיג 23 סורי 
21.4.82חגי כ”ץנץ284טיל לולבמיג 23 סורי 
9.6.82איתן סטיבהנץ129טיל לולב1/2 מיג 23 סורי 
9.6.82אליעזר שקדינץ107טיל לולב 1/2 מיג 23 סורי 
9.6.82אליעזר שקדינץ107טיל לולבמיג 23 סורי 
10.6.82חגי כ”ץנץ118טיל לולבמיג 23 סורי 
10.6.82יצחק לויןנץ111טיל לולבמיג 21 סורי 
10.6.82יצחק לויןנץ111טיל לולבגאזל סורי 
10.6.82עמי לוסטיגנץ138תותחמיג 23 סורי 
10.6.82רפי ברקוביץנץ116טיל לולבמיג 23 סורי 
10.6.82רפי ברקוביץנץ116טיל לולבמיג 23 סורי 
10.6.82רפי ברקוביץנץ116תותחמיג 21 סורי 
10.6.82שלמה זייטמןנץ124טיל לולבמיג 23 סורי 
11.6.82איתן סטיבהנץ107טיל לולבמיג 23 סורי 
11.6.82איתן סטיבהנץ107טיל לולבסוחוי 22 סורי 
11.6.82איתן סטיבהנץ107תותחסוחוי 22 סורי 
11.6.82איתן סטיבהנץ107טיל מקבץגאזל סורי 
11.6.82דן אשרתנץ254טיל לולבמיג 21 סורי 
11.6.82דן אשרתנץ254ללא יריסוחוי 22 סורי 
11.6.82עמוס בר ז”לנץ252תותחסוחוי 22 סורי 
11.6.82רענן פלקנץ258תותחמיג 21 סורי 
11.6.82רענן פלקנץ258טיל לולבסוחוי 22 סורי 
13.6.85יצחק גתנץ112תותחמל”ט DR-3
25.4.13אוריברק340טיל חרבכטב”מ חיזבאלה
23.2.17נירברק כטב”מ חמאס

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות
0
Would love your thoughts, please comment.x