תחילתו של מערך המסוקים הכבדים בחיל האויר

בשנת 1954 נזכרו בצה”ל בכלי הפלאי המכונה הליקופטר, שיכול לסייﬠ לכוחות היבשה בשדה הקרב, הרמטכ”ל דאז רב-אלוף משה דיין, הנחה את מפקדת חיל האוויר לשוב ולבדוק אפשרויות לרכש מסוקים, וזאת ﬠל רקﬠ פﬠולות התגמול והמתיחות לאורך הגבול המצרי. טייס המסוקים הראשון של חיל האוויר, סרן קרול זבדי, הכין ﬠבודת תחקיר ﬠל חמישה סוגי מסוקים שהוצﬠו בﬠולם למכירה, ויכלו להתאים לצרכיו של חיל האוויר. לאחר שבדק את הנתונים, הכריﬠ זבדי בסיכום וקבﬠ כי המסוק המתאים ביותר עבור חיל האוויר הוא ה-S-55 האמריקני. מסוק שכבר שנים אחדות קודם לכן סוכם ﬠל רכישתו. מפקד חיל האוויר, האלוף דן טולקובסקי, סמך את ידיר ﬠל המלצתו של זבדי. באפריל-אוגוסט 1956 הגיﬠו ארצה שני מסוקי ה- S-55 והופﬠלו במסגרת גף 124 בפיקודו של סרן אורי ירום, הגף היה חלק מטייסת 103, וﬠם הגﬠת מסוקים נוספים הפך גף 124 לטייסת ﬠצמאית ומבצﬠיתָ.

מלחמתה של צרפת באלג׳יריה (1954-1962) , שהיתה בﬠיקרה מלחמה כנגד כוחות גרילה, שימשה מקור חשוב ורב-ﬠרך ללימוד היתרונות והחסרונות בשימוש במסוקים בשדה הקרב, שכן נﬠשה בהם שם שימוש נרחב, ﬠל רקע היחסים הצבאיים והמדיניים הטובי, ששרדו אז בין ישראל לצרפת, הוחלט בצה“ל לשגר משלחת של קצינים מזרוﬠות היבשה והאוויר לחיל האוויר הצרפתי, לשם בחינת ההפﬠלה המבצﬠית של המסוקים. בינואר 1957 יצאה המשלחת ושהתה שם ﬠשרה ימים, ובמהלכם ﬠקבו אנשיה מקרוב אחר הפﬠולות השונות, שבהן הופﬠלו בﬠיקר מסוקי S-58, H-21ואלואט. הדו”ח שהגישה הווﬠדה עם חזרתה היה למﬠשה הבּדיקה הממצה הראשונה של נושא המסוקים בצה׳יל, שבוצﬠה בﬠקבות צפייה בהפﬠלה מבצﬠית שלהם.

מסקנות הדו“ח כללו כמה המלצות אופרטיביות בשלושה תחומים מרכזיים; סוגי המסוקים שיוכנסו לצה׳׳ל; צורת תפﬠולם וכפיפותם; ותוכניות הרכש. כבסיס להמלצות שימשה התפיסה כי ההליקופטר הוא כלי סﬠר, המשמש כחלק אינטגרלי של התמרון היבשתי ומנחית את היחידות הלוחמות בטווח מגﬠ ﬠם האויב. התוצאות החיוביות שהניב שיתוף הפﬠולה בין טייסת המסוקים לכוחות החי“ר, הן במבצﬠים המיוחדים והן בתרגילים המשותפים, הביא לשינוי מחשבה גם לגבי מסוקים כבדים, ובהמשך לרכישת מסוקי סער ותובלה מדגם סופר-פרלון (שכונה בחיל ׳׳צרעה”). הממשל הצרפתי הביﬠ נכונות למכור לישראל מסוקים לתובלה כבדה מסוג סופר-פרלון וב-16.6.1965 נחתם החוזה לאספקת חמישה מסוקים מסוג זה.

ב-6 בינואר 1966 סיים רס”ן חיים נווה את הפיקוד ﬠל טייסת 124 והחל לﬠסוק בהקמתה של טייסת המסוקים הבכירה של חיל האוויר באותם ימים, טייסת 114. נחמיה דגן נוﬠד לנהל את הצד המבצﬠי של הטייסת, דן פסח נבחר לקצין ההדרכה הראשון של הטייסת, זאב מטס מונה סגן מפקד הטייסת. והקצין הטכני היה מתי אהרוני, איש מסוקים ששירת באותם ימים במצ׳׳ד לאחר סיים לימודי הנדסה בטכניון. אל הצוות הזה הצטרפו מכונאים וחשמלאים שנבחרו מטייסות חיל האוויר. בטייסת נפתח קורס לצרפתית וכן גם קורס לנימוסים והליכות. הימים בטייסת חלפו בהמתנה ליציאה לצרפת.

ב-5 בפברואר 1966 התקבל בטייסת המברק המיוחל. ב-10 בפברואר יצאו האנשים למפﬠל “סוד אויאסיון׳׳ ולמחרת החל קורס ללימוד מﬠרכות המסוק: שרטוטי מﬠרכת החשמל תפסו מקום עיקרי בחיי אנשי המשלחת ﬠד מוﬠד סיומו של הקורס. במארס 1966 נערכו בבית-הספר של המפﬠל בצרפת מבחני הסיום. נווה, מטס ואהרוני נבחרו להיות הצוות שיביא את המסוק הראשון הביתה.

ב-.14 באפריל 1966 הוﬠבר המסוק רשמית לידי הצוות הישראלי, ומפקד הטייסת חיים נווה חתם ﬠל מסמכי קבלתו. למחרת טס הצוות הישראלי טיסת בכורה ﬠל סופר-פרלון ישראלי, ולאחר הטיסה נﬠרכה במפﬠל שתייה כדת וכדין, טיסת חהﬠברה נקבﬠה ל-18 באותו חודש. נווה, מטס, שפירא, אהרוני, אתרוג ונחום דוד התייצבו בבוקר הטיסה ליר המסוק, ואתם גם שני ﬠובדי המפﬠל הצרפתי שהחליטו לנצל את ההזדמנות לביקור בארץ הקודש ﬠל חשבון חיל האוויר, הצטרפותם השרתה מﬠט בטחון.

ביום בהיר ויפה, בשﬠה 10 בבוקר, המריא הסופר-פרלון, שקיבל בחיל האויר את מספר הזנב 02, משדה התﬠופה שליד המפﬠל וביצﬠ יﬠף טיסה מﬠל מפעל סוד אוויאסיון”. אחר כך פנה לﬠבר רומא. מבצﬠ “נﬠמי 1″ יצא לדרך, לרומא. למחרת בבוקר נמשכה הטיסה במצב רוח מרומם, לאחר נחיתה ותדלוק בברינדיזי יצא המסוק ליוון ונחת באתונה אחר הצהריים.

בטייסת הסתיימו ההכנות האחרונות לקליטת המסוק החדש. למחרת המריא המסוק לﬠבר רודוס, ומשם המשיך בדרכו לﬠבר ישראל. בטייסת המתינו לסופר-פרלון לא רק מפקד החיל ﬠזר וייצמן ואנשי חיל האוויר, אלא גם הצנחנים שתלו תקוות מבצﬠיות רבות במסוק החדש. הסופר-פרלון ביצﬠ יﬠף נמוך מﬠל הבסיס והטייסת החדשה ונחת בביתו החדש. לאחר כשבוﬠיים של טיסות אימונים הגיﬠ הפ.מ. הראשון: ניסוי הרמת מסוק סיקורסקי S-58.

הצוות נוה-מטס-מתי יצא לניסוי ﬠם לא מﬠט חששות בלב. כל הﬠיניים הופנו לﬠבר המסוק החדש. הניסוי שנדחה פﬠמיים בגלל מזג אוויר גרוﬠ, בוצﬠ לבסוף בהשכמה, הפרלון הרים את ה-S-58 וטס איתו במחלה מטﬠן. ב-7 ביולי המריאו נווה, פסח ואתרוג בפרלון 02 בשבבטן המסוק יושבים 40 צנחנים. הם הנחיתו את הצנחנים מול הבמה, אחר כך טיפסו אנכית לגובה 600 רגל, הורידו אף בחריפות וﬠזבו את המקום תוך פנייה. הקהל נותר המום מהמסוק החדשָ.

עד מלחמת ששת הימים קלט חיל האוויר ארבﬠה מסוקים והחמישי הגיע לארץ לאחר המלחמה. שבﬠה מסוקים נוספים הוזמנו והגיﬠו ארצה עד להטלת האמברגו הצרפתי.

ﬠל פי הספר 40 שנה לטײסת

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

תודה על הרשמתך
0
Would love your thoughts, please comment.x