בית הספר לטיסה

לא לשווא נחשב קורס-הטיס לקורס היוקרתי ביותר בצה”ל.

אורכו 36 חודשים, האינטנסיביות שלו והמיון הקפדני של צוות מדריכיו, גורמים לכך שרק מעטים זוכים להגיע לסופו ולענוד את כנפי הטיס.

הקורס מורכב מחמישה שלבים.ארבעה שלבים בני חצי שנה,ומשנת 2002 – גם שנה אחת של לימודים אקדמיים.

שני השלבים הראשונים, מכין ובסיסי, מעניקים לפרח-הטיס את היסודות שיהפכו אותו לאיש צוות אויר בעתיד.בהמשך, בשלב הראשוני, מחולקים החניכים למקצועות צוות-האוויר השונים (טייס קרב, מסוקים, תובלה ונווטים). בשלב הרביעי של הקורס, החניכים עוברים שנה שלמה של לימודיים אקדמאיים שמקנים להם בתום הקורס תואר ראשון מאוניברסיטת בן-גוריון.

לאחר שנת הלימודים מגיעים החניכים לשלב המתקדם של קורס-הטיס – השלב האחרון, העוסק במיומנויות טיסתיות מתקדמות.

  1. שלבים ראשונים

השנה הראשונה בקורס הטיס נקראת שנת היסודות, והיא כוללת את שני השלבים הראשונים בקורס: שלב המכין ושלב הבסיסי. מלבד טיסות המיון (המכונות “צ’קים”), זהו שלב שנערך כולו על הקרקע. מטרתה העיקרית של שנת היסודות היא להקנות לפרח הטיס את מרכיבי האישיות של איש צוות האוויר. במהלך השנה לומד החניך את יסודות הטיסה, מתחיל בלימודים לקראת קבלת התואר האקדמי, ומושרשים בן דפוסי ההתנהגות של חייל וקצין בחיל-האוויר.

א. שלב המכין

לאחר שעבר את הגיבוש, מתחיל החניך את דרכו בקורס הטיס בשלב המכין, שאורכו כשישה חודשים. בשלב זה נדרשים החניכים למשמעת נוקשה, שכוללת דרישות גבוהות להופעה מצוחצחת ועמידה בזמנים. החניכים חיים ממסדר למסדר וישנים באוהלים, כל זאת כדי להקנות להם את המרכיב העיקרי של שלב המכין: החיילות. שלב המכין כולל טיסות מיון בסנונית, טירונות, קורסים אקדמיים וכמובן שאי אפשר בלי קצת עבודות מינהלה. החניכים מחולקים למספר גפים, שבכל אחד מהם מועברים התכנים בסדר שונה. משך הטירונות שעוברים פרחי הטיס הוא שמונה שבועות. במסגרת הטירונות עוברים פרחי הטיס אימונים קשים, וכמו בכל טירונות חי”ר, מושם דגש רב על חיילות, משמעת ואימונים בנשק. בנוסף,מתחילים החניכים בחטיבת לימודי תעופה שתימשך לאורך כל שלבי הקורס.

בנוסף, מתחילים החניכים בלימודים האקדמיים שילוו אותם לאורך כל הקורס. הלימודים בשלב המכין אורכים שבעה שבועות (שישה שבועות לימודים ושבוע לימוד עצמי לקראת המבחנים), ומהווים לימודי יסוד עליהם יתבססו הלימודים בשלבים המאוחרים. המקצועות הנלמדים בחטיבת לימודי התעופה בשלב זה הם מתמטיקה ופיזיקה. הקורסים מועברים ע”י מרצים אקדמאים מטעם האוניברסיטה, בעלי הכשרה וכישורים מתאימים להוראת הנושאים.

צ’ק סנונית

הפעם הראשונה שבה רואה החניך מטוס במשך שנת היסודות היא בטיסות המיון על הסנונית, המכונות בעגת בית-הספר לטיסה: צ’ק סנונית. הצ’ק הוא אמצעי המיון החשוב והמרכזי בשלב המכין, והוא נמשך כחודש. הצ’ק נפתח בשבוע של לימודים קרקעיים, שבסופו נערכים מבחני הסבה.

רק מי שיעבור מבחנים אלה ימשיך את דרכו במכין, ויתחיל את טיסות המיון. הטיסות בסנונית נועדו לבדוק את רמת הטיסה ואת קצב ההתקדמות של החניכים.בשלב זה החניכים לא לומדים לטוס, אלא נדרשים להשתפר מטיסה לטיסה ולהפגין יכולת לימוד סבירה. “לאחר שהחניכים מסיימים את הצ’ק הם לא יודעים דבר על הטסה”, מסביר מפקד קורס מכין. “אנחנו בודקים איך חניך מקבל מטוס לידיים והאם הוא מסוגל לעבוד איתו ולהתקדם. אם בטיסה אחת הם מבצעים פנייה ובטיסה אחרת הם מבצעים הנמכה, אז בטיסה שלאחר-מכן הם יידרשו לבצע פנייה תוך כדי הנמכה בצורה טובה. “להטיס את המטוס, לנחות ולהמריא, הם עדיין לא יודעים.”

המדריכים בשלב טיסות המיון בסנוניות הם ברובם טייסים מנוסים וותיקים. נסיונם הרב מאפשר להם לבצע ביעילות את תהליך המיון, ולקבוע מי מסוגל להיות טייס, ולמי תופסק ההשתתפות בקורס.

ב. שלב הבסיסי

כל איש צוות אוויר הוא בראש ובראשונה קצין לוחם, והשלב הבסיסי מוקדש להכשרת פרח הטיס למטרות אלה. שלב זה נערך לאחר המכין, ונמשך חמישה חודשים. שלב הבסיסי הוא שלב קרקעי, שבו עוברים החניכים סדרות חי”ר מורכבות, קורס צניחה וסדנת מילוט. זו תקופה פיזית קשה מאד, במהלכה נבדקת ונבחנת יכולת העמידה של כל חניך בתנאים קיצוניים. גם יכולת הפיקוד והמנהיגות של החניכים עומדת במבחן, במהלך המסעות הארוכים והניווטים הליליים. חניכי הבסיסי מחולקים לצוותים, שבראשם עומדים מפקדים אנשי צוות אוויר. במסגרת ההסמכה לקצונה, משתתפים ` פרחי הטיס במגוון פעילויות, ביניהן קורס צניחה וסדנת מילוט. קורס הצניחה שעוברים החניכים, הוא חלק מאימוני החי”ר של שלב הבסיסי, ובסיומו הם מקבלים כנפי צניחה. בסדנת המילוט לומדים החניכים לנווט בלילה בשטח לא מוכר, ולנצל את הטבע כדי להסתתר ולהסוות את עצמם. הם לומדים כללי הישרדות בתנאים קיצוניים, כמן שמירה על חום הגוף בלילה קר והפקת מים במדבר. כללים אלו, ביחד עם הידע הנלמד בקורס צניחה, עשויים לשרת את החניכים בעתיד, אם ייאלצו, כאנשי צוות אוויר, לנטוש את מטוסם. במהלך הקורס, עוברים החניכים גם סדרה של קורסים אקדמיים האורכים חמישה שבועות ומזכים בנקודות לקראת התואר. הנושאים הנלמדים כוללים בין היתר אווירודינמיקה, יישומי המחשב, ומבנה המטוס.

טיסות המבחן (הצ’קים)

לאחר שסיימו את שלב הבסיסי וקיבלו סיכות קצין צוות אוויר, עוברים החניכים תהליך מיון נוסף – טיסות מבחן נוספות. מטרת טיסות מבחן אלה למצוא את המקצוע האווירי המתאים לכל אחד מהחניכים שנמצאו מתאימים להיות לוחמים וקצינים. טיסות המבחן הראשונות נערכות בעפרוני שהוא מטוס טורבופרופ חד מנועי ודו מושבי (מושב אחד לחניך ואחד למדריך). בדומה לטיסות הסנונית,מטרת טיסות מבחן אלה אינה ללמד את החניכים לטוס, אלא לבחון את רמתם ואת היכולת העתידית שלהם להיות טייסי קרב.

בתום טיסות המבחן מחליטים על המשך דרכם של החניכים. חלקם יתחילו מסלול הכשרה לטייס קרב, אחרים ימשיכו בתהליך המיון ויבצעו מיון למסוקים, למכונני אוויר או לנווטים. מיון המסוקים מבוצע על מסוק הסייפן, מיון הנווטים מבוצע על מטוס העפרוני, ומיון המכוננים מבוצע על מטוסי התובלה הכבדים של החיל, קרנף או ראם.

בתום כל סדרת טיסות מבחן מוחלט מי מהחניכים ממשיך בתהליך ההכשרה במקצוע אליו נבחן, מי ממשיך בתהליך המיון למקצוע אוירי אחר ומי מפסיק את השתתפותו בקורס. חניכים אלן יוסמכו לרוב כקצינים במערך התעופה של חיל האוויר כבקרים, מפעילי כטב”מ, או כקציני מודיעין.

2.שנת טיסה

בשלב הראשוני, שאורכו כשישה חודשים, מוקנות לפרח הטיס מיומנויות בסיסיות של הפעלת המטוס. בשלב הזה, בניגוד לשלב הבסיסי, עוסקים פחות בהיבט הלוחם ומתמקדים בבסיס מקצוע הטיסה. החניכים מגיעים לשלב זה לאחר הצ’קים השונים, ומתחילת השלב הם מחולקים למגמות הטיסה השונות. בניגוד לשלבים הקודמים, בשלב זה הלימודים האקדמאיים אינם נערכים באופן מרוכז, אלא נפרשים על פני כל התקופה. במסגרת חטיבת לימודי התעופה מתרכזים החניכים בהמשך לימודי האווירודינמיקה, בהתאם למגמת הטיסה שאליה מוין, ובנוסף, עוברים קורס על תולדות צה”ל.

בין שלב ראשוני ושלב המתקדם מתקיימת שנת השכלה (הסבר בהמשך).

עם סיום שנת האקדמיה נפתח השלב המתקדם- האחרון בקורס-הטיס. החניכים כבר רכשו את מיומנויות ההטסה הבסיסיות, ועתה הם רוכשים את מיומנויות התפעול המבצעי של המטוס או המסוק, ובמקביל מסיימים את הלימודים לקראת קבלת התואר. בשלב זה לומדים החניכים את המקצוע האחרון בחטיבת לימודי התעופה – מערכות נשק, ועוברים קורס נוסף בהתאם למסלול הלימוד. בסופו של השלב המתקדם, יקבלו החניכים את כנפי הטיס ואת התואר האקדמי. לאחר מכן יעברן הטייסים לקורס האימון המבצעי, ואילו הנווטים והמכוננים יתפזרו בטייסות השונות.

מגמת קרב

ראשוני קרב

לאחר הפסקה של מספר חודשים חוזרים חניכי ראשוני קרב לאוויר, הפעם על מטוס עפרוני, והפעם לא כדי לבחון את רמת הטיסה אלא כדי ללמוד לטוס, ולרכוש את היסודות הנדרשים לטייס קרב לעתיד. הם מתחילים בלימוד יסודות הטיסה, השפעת הגאי המטוס, פניות, תהליכי חירום שונים, המראה ונחיתה.

ואז מגיע הרגע לו מחכה כל חניך: טיסת הסולו הראשונה. המדריך עוזב את תא הטייס, ובפעם הראשונה החניך טס לגמרי לבדו.

גם תרגילי אירובטיקה נלמדים בשלב הראשוני. מתחילים בתרגילים פשוטים, ובסוף התקופה מסוגל החניך לבצע סידרה אירובטית מלאה. במהלך הסדרה רוכש החניך מיומנויות הטסה, שיפוט, זיהוי ותכנון הנדרשים להמשך דרכו כטייס קרב. עד סוף השלב יבצע החניך גם טיסות ניווט, טיסות לילה וטיסות מבנה מסובכות יחסית.

בנוסף, יבצעו החניכים תרגולים של נוהלי חרום מסובכים, המרחיבים את ידיעותיהם בתורת הטיסה. אלה שעברו את השלב הראשוני ימשיכו לשנה האקדמית ולאחריה, לשלב המתקדם, כשחלקים המכריע ימשיך במגמת קרב וחלק אחר ימשיך למתקדם תובלה. בשלב הראשוני אין מגמת תובלה.

מתקדם קרב

בשלב זה מתבצעים האימונים על מטוס קרב מבצעי בחיל האוויר: הסקייהוק. גם כאן נערכת טיסת סולו לאחר לימוד והסתגלות למטוס החדש. החניכים מתאמנים במספר נושאים חדשים עבורם, כגון: צילום אוויר ותרגילי כוננות שונים, ומתאמנים באופן מעמיק יותר בטיסות המבנה, בטיסות הלילה ובניווט. בנוסף לטיסות ממשיכים החניכים בלימודים האקדמיים שליוו אותם לאורך כל דרכם בקורס.

בשלב זה ניתן דגש רב על הקניית יסודות הטיסה הקרבית, ונערכים אימונים רבים, בהם צריכים החניכים להתחרות זה בזה ולהפגין יכולת גבוהה. החניכים מתאמנים בתקיפת מטרות קרקע, ולקראת סוף השלב הם אף מגיעים לרגע אשר לו מחכה כל טייס קרב – קרבות אוויר.

לאחר הכנות רבות, הכוללות לימודים והכנת מהלכים, מגיע הרגע המיוחל. כל חניך מתיישב בקוקפיט, ועולה לקרב אוויר כנגד חברו לקורס.

מגמת מסוקים

ראשוני מסוקים

לשלב הראשוני מגיעים חניכים שעברו בהצלחה את צ’ק מסוקים. גם כאן ממשיכים לטוס על המסוק עליו נערך הצ’ק, מסוק הסייפן. בתחילה נלמדים יסודות הטסת המסוק, ההמראה הייחודית לו, הריחוף והנחיתה. בתום הלימוד הראשוני מבצע החניך את טיסת הסולו הראשונה שלו.

בהמשך השלב לומדים החניכים את את יסודות הטיסה במסוקים, טיסה בגובה נמוך, הניווט הייחודי למסוק, תרגול חירומים מורכבים, טיסות מכשירים וטיסות מבנה.

בראשוני מסוקים לומדים החניכים את עולמן המיוחד של טייס המסוק: הקרבה לקרקע, ההתייחסות למכשולים, ולומדים להתמודד עם תוואי הקרקע ולהכירם מקרוב. בתחילת האימונים מבוצעים התרגילים הפשוטים יותר, ובהמשכם לומדים החניכים לבצע ניווטים מורכבים, צוברים שליטה במסוק ומבצעים מטלות מורכבות בגובה נמוך, ובתנאי קרקע קשים.

חלק מהטיסות נעשות עם מדריך וחלקן עם חבר מהקורס כאיש צוות שני. במסוקים, למעט הטיסה הראשונה אין טיסות סולו, והחניכים חווים את החוויה המיוחדת של טיסה יחד עם חברם מהקורס, לבד במסוק.
שלב הראשוני מוקדש ליסודות הטיסה והמסוקאות. במתקדם יחולקו החניכים לשתי קבוצות,אחת תוכשר להיות טייסי מסוקי סער והשניה טייסי מסק”ר.

מתקדם מסע”ר (מסוקי סער)

החניכים המוכשרים כטייסי מסוק סער טסים במסוק הינשוף (בלק-הוק), מסוק סער מבצעי. בתחילת השלב לומדים החניכים לשלוט במסוק, לבצע משימות בסיסיות בטיסה עם מדריך, ובלעדיו. בהמשך לומדים החניכים את יסודות הטיסה המבצעית, טיסה נמוכה בתנאי קרקע שונים, במבנה, ביום ובלילה. לאחר צבירת ניסיון ולקראת אמצע התקופה מתחילים החניכים לעסוק בעיקר, לשלב את כל המיומנויות והיכולות שלהם ולהתחיל באימונים מול דרישות משימה אמיתיות. כעת על החניך לדמות מצב של משימה אמיתית: להצליח לנחות ולחלץ פצוע, להנחית כוחות ולהתמודד עם איומים ונתונים בלתי מתוכננים. בתום הקורס יעברו החניכים קורס אימון מבצעי נוסף, ויהפכו במהרה לטייסי מסוק מבצעיים.

מתקדם מסק”ר (מסוקי קרב)

החניכים המוכשרים כטייסי מסוקי קרב טסים במסוק הקוברה, מסק”ר מבצעי בח”א. כמו חבריהם ממגמת המסע”ר, יתחילו בלימוד השליטה הבסיסית במסוק ובהכרת רזי הטיסה המבצעית, כשחלק מהטיסות נעשות עם מדריך וחלק עם חניך אחר במסוק. לאחר צבירת ניסיון על המסוק יתמודדו החניכים עם משימות מורכבות מעולם מסוקי הקרב: טיסה נמוכה, מציאת מטרה, ודימוי של משימות תקיפה. בתום הקורס עוברים החניכים קורס אימון מבצעי בקוברה ומשם ממשיכים להכשרות בטייסות.

מגמת נתו”מ (נווטים,תובלה ומכוננים)

נווטי קרב

קורס נווטי קרב מתחיל לאחר טיסות צ’ק נווטים בסוף שלב בסיסי. בצ’ק יוחלט מי מהחניכים ממשיך בקורס ומי יפסיק השתתפות, וכן יוחלט בצ’ק על מסלול ההכשרה: נווט קרב או נווט תובלה. בראשוני נווטי קרב טסים החניכים כחבריהם המוכשרים לטייסים, במטוס העפרוני. החניכים לומדים את עקרונות הטיסה הקרבית: אווירובטיקה, ניווט, מבנה ולילה. מתקדמים יחסית מהר ומבצעים גיחות מתקדמות של ניווט, גיחות תקיפה במבנים (יותר ממטוס אחד), קרבות אוויר ויסודות עבודת הצוות. במהלך רוב התקופה יטוסו החניכים בתא האחורי כשמדריכיהם, טייסי קרב מבצעיים בטייסות דו מושביות, יושבים מלפנים.

מתקדם נווטי קרב

לאחר שלמדו את עקרונות הטיסה הקרבית בראשוני, לומדים הנווטים את הבסיס למקצוע העתידי.בתחילת השלב יטוסו החניכים שוב בעפרוני, הפעם גיחות מורכבות במבנים גדולים.
בהמשך יעברן סדרות שונות בהם ירכשו את היסודות להמשך הדרך: סדרת קרבות אוויר בסקייהוק (עייט), בן יטוסו עם טייסי הקרב שסיימו את הקורס חצי שנה לפניהם. בנוסף יטוסו החניכים בסימולטורים שונים וילמדו לטפל בתקלות ומצבי חרום, לבצע יירוטים, ולהכיר את יסודות השימוש בנשק “חכם”.

ראשוני נווטי תובלה

כחבריהם ממערך הקרב,יתחילו נווטי התובלה את מסלול ההכשרה מייד בתום צ’ק הנווטים. מכיוון שאין מטוסי תובלה כבדים בבית הספר לטיסה, יטוסו החניכים מבסיס תובלה מבצעי של חיל האויר.

החניכים ילמדו את יסודות הניווט במטוס הצופית, ילמדן להזדהות ולהכיר כל נקודה בארץ, וילמדו להתמודד עם מגבלות לא מתוכננות ושינויים במהלך הטיסה, ובכל זאת להגיע לנקודה הנכונה.

באמצע התקופה יעברו הנווטים לטוס בהרקולס (קרנף) , וילמדן את יסודות הניווט במטוס הכבד והמורכב. החניכים יתמודדו עם מהירות טיסה גבוהה וישתלבו בצוות גדול לביצוע מיטבי של המשימות. החניכים נדרשים לרמת ביצוע ודיוק גבוהה, ושילוב בין מערכות הניווט והמשימה.

מתקדם נווטי תובלה

עם כניסת החניכים לתקופת ה”מתקדם” מבוצע רענון קצר על יסודות הניווט, והחניכים עוברים לסדרות משימתיות מורכבות המשלבות התמודדות עם טיסות לילה, מודיעין, חירומי מטוס וטיסות לטווח ארוך.

החניכים נדרשים לשילוב הקשה בין הפעלת מערכות מטוס מורכבות, ניווט וביצוע המשימה. כל הטיסות מבוצעות בטייסות המבצעיות בהשתתפות אנשי צוות אויר מבצעיים ומנוסים.

מגמת מכוננים

ראשוני מכוננים

מכונן אוויר (או בשמו האזרחי “מהנדס טיס”) הוא איש צןות במטוסי התובלה הכבדים של חיל האוויר. המכונן אחראי על הפעלת מערכות המטוס השונות (דלק, חשמל, מנוע ועוד) ואחראי כמעט בלעדי לבקרה השוטפת וטיפול במערכות אלה. למכונן תפקיד מרכזי בכל הקשור לניתוח תקלות וטיפול בהן במצב חרום ובכל הקשור לתקינות המטוס במשימות המורכבות אליהן הוא נדרש. להכשרה כמכוננים מגיעים חניכים לאחר צ’ק קרב אן צ’ק מסוקים. בקורס מכשירים מכונני קרנף וראם. כל חניך טס מתחילת מסלול ההכשרה על המטוס אליו הוא מיועד, ובכך שונה מסלול זה ממסלולי הכשרה אחרים להם יש מטוסים אימון קלים ויעודיים.

הקורס מתחיל בלימוד מעמיק של מערכות המטוס. החניכים מכירים את המערכות על בוריין ולומדים להפעילן על קרקע ובאוויר. בהתחלה לומדים להפעיל את המערכות ללא תקלות, ובהמשך לומדים לזהות תקלות ולטפל בהן במהלך הטיסה. כדי לתרגל מצבי חירום מורכבים ולהגיע לרמת מיומנות טובה במטוס, נוסעים החניכים לסימולטור יעודי בחו”ל שם הם מתאמנים יחד עם טייסים מבצעיים.

מתקדם מכוננים

עם כניסת החניכים לתקופת ה”מתקדם” מבוצע רענון קצר על מערכות המטוס והחניכים עוברים לסדרות מורכבות המשלבות התמודדות עם טיסות לילה, מודיעין וחירומי מטוס מתקדמים, הכל בראיה של משימה מבצעית. החניכים נדרשים לשלב בין ניתוח מערכות מטוס, טיפול במצבי חירום ובסופו של דבר להביא את המטוס לביצוע המשימה. כל הטיסות מבוצעות בטייסות המבצעיות בהשתתפות אנשי צוות אוויר מבצעיים ומנוסים. גם בשלב זה נוסעים החניכים לסימולטור כדי להעמיק את הידע וההיכרות עם מערכות המטוס וביצועיו וכן לתרגל תקלות מורכבות ומצבי חירום אותם לא ניתן לתרגל באוויר. בתום הקורס ישתלבו החניכים ישירות בטייסות המבצעיות ויתחילו הכשרה לקראת היותם מכוננים מבצעיים.

מגמת מתקדם תובלה

הכשרת טייסי תובלה בבית הספר לטיסה מתקיימת כשלב המתקדם בלבד. להכשרה זו מגיעים חניכים שסימו בהצלחה את ההכשרה הבסיסית בראשוני קרב או בראשוני מסוקים ונמצאו  כמתאימים להיות טייסי תובלה.

במתקדם תובלה יטוסו החניכים במטוס הצופית, מטוס תובלה דן מנועי מתקדם. החניכים לומדים להכיר את המטוס, להטיסו, להמריא ולנחות עמו במצב רגיל, ובחירומים שונים ומשונים .להשלמת אימון הטיסה במצב חירום נוסעים החניכים לסימולטור בחו”ל. בהמשך התקופה נחשפים החניכים לתחומים המורכבים יותר של מערך התובלה: טיסות מכשירים ונחיתות בכל מזג אוויר, נחיתות והמראות ממסלולי חירום ועוד. בנוסף להתנסות בהטסת המטוס בתנאים אלה, לומדים החניכים לחשוב ולפעול כקברניטים, כמפקדי המטוס, בכל משימה אותה הם מבצעים. בסיום הקורס עוברים החניכים קורס אימון מבצעי וישתלבו במהרה כטייסים מבצעיים בטייסות התובלה הדו מנועיות. בעתיד יוכלו לעבור לטייסות ה”כבדות” קרנף וראם.

3. שנת השכלה

בתום השלב הראשוני עוברים החניכים מהקוקפיט אל כיתת הלימוד ומתחילים שנה של לימודים אינטנסיביים. השנה האקדמית בקורס הטיס מתפרשת על פני 12 חודשים ואינה חופפת לשנת לימודים אוניברסיטאית.השנה מחולקת לשלושה סימסטרים בני 13 שבועות, ועם סיום כל סימסטר נערכים מבחנים הנוגעים לחומר הנלמד.

תוכנית הלימודים כוללת ארבעה מסלולי לימוד מגוונים:

תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב.
תואר ראשון בניהול טכנולוגיות מידע ובחטיבת מדעים וטכנולוגיה.
תואר ראשון בכלכלה, בחטיבה לניהול ובחטיבת מדעים וטכנולוגיה.
תואר ראשון בפוליטיקה וממשל, בחטיבה לניהול ובחטיבת מדעים וטכנולוגיה

החניכים מחולקים למסלולי הלימוד עפ”י העדפותיהם והישגיהם בלימודים עד כה. במקביל ללימודי המסלול, עוברים החניכים קורסי אנגלית הכוללים גם לימודי אנגלית תעופתית. הלימודים נערכים במתחם ביה”ס לטיסה, אליו מגיעים המרצים מאוניברסיטת בן גוריון.

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

תודה על הרשמתך
0
Would love your thoughts, please comment.x