רשימת המטוסים האזרחיים בארץ ישראל- חלק א’
למעלה: שורט סאיון VQ-PAB של חברת נתיבי אויר ארץ ישראלים. למטה: אב הטיפוס של מטוס ה- RWD-15 לאחר שסופק לחברת “אוירון” כ-VQ-PAB.תמונה שלישית מלמעלה: מטוס ה-RWD-8 בעל כנף הפראסול VQ-PAG.תמונה רביעית מלמעלה:מטוסים בש”ת לוד ב-21.4.36. משמאל לימין: רפיד SU-ABQ של חברת מיסראייר,
ארמסטרונג וויתוורת’ אטלנטה G-ABTJ ,פוקר F-18 רישום VQ-PAF (לא שמיש), חרטום מטוס החניבעל G-AAUE ,ולמטה מטוסי טיילורקראפט BC רישום VQ-PAH ו-VQ-PAJ (אייר בריטיין דרך נעם הרטוך)בתאריך 25 באפריל 1920 קיבלה ממשלת בריטניה מנדט על ארץ ישראל מטעם חבר הלאומים בוועידתו בסן רמו. בכך השלטון התורכי על ארץ ישראל חדל מלהתקיים. המנדט הבריטי אושר ע”י חבר הלאומים ב-22 ביולי 1922 ובכך ניתנה בידי ממשלת בריטניה האחריות “להכניס את פלשתינה תחת תנאים פוליטיים, מנהליים וכלכליים כאלו, שיבטיחו את הקמת בית לאומי ליהודים”.

במשך עשר השנים הבאות לא התקיימה בארץ ישראל פעילות תעופתית חוץ מזו של חיל האויר המלכותי וטיסות של חברת התעופה הבריטית אימפריאל איירווייז.בשנת 1932,הוקם בחיפה “מועדון התעופה כרמל” ומתנדב בריטי בשם ייטס שימש בו כיועץ מקצועי, היות והטיס מגוון של מטוסים ודאונים בבריטניה.

למועדון היה דאון מסוג בלתי מזוהה וכלי רכב עתיק שגרר אותו בחולות. הטיסות בדאון (שהיה כפי הנראה מתכנון גרמני או פולני), החלו ב-17 ביולי 32 ונמשכו פחות משנה. הדאון הושמד לחלוטין בנחיתה לא מוצלחת בשנת 33 והיות ולמועדון לא היו אמצעים כספיים לרכישת תחליף, היה עליו להכריז על סגירתו.

שנתיים אחר כך,ב-27 בדצמבר 35, נוסד מועדון חדש שנקרא קלוב התעופה הארץ ישראלי, והוא נתמך ע”י המוסדות היהודיים בא”י וע”י שלטונות בריטניה. מועדון זה היווה את הבסיס להקמתו של קלוב התעופה הישראלי בשנת 49 שהוכר ע”י הפדרציה האוירונאוטית הבינלאומית (FAI ) שנתיים אחר כך.

לקלוב היה גב פיננסי שאפשר לו לרכוש כמה דאונים פולניים, דאון צ’איקה שסופק ב-25 ביוני 36 ודאון ורונה שסופק ב-10 בפברואר 37. ידוע על שני דאוני צ’איקה נוספים שהיו, אך סטטוס השימוש  בהם מוטל בספק.

בזמן שנעשה שימוש תכוף בדאוני הקלוב ע”י צעירים ארץ ישראליים נלהבים להדרכת טיסה ראשונית, הגדיל ח”א המלכותי הבריטי את כמות מטוסיו המוצבים בארץ, וכתוצאה מכך נבנו שדות תעופה, שופרו שדות תעופה אחרים ונסללו בהם מסלולי בטון. שדות התעופה העיקריים בא”י בתקופה ההיא היו ש”ת חיפה (שנבנה בשנת 1934), ש”ת רמלה (שופר ע”י ח”א המלכותי לטובת מטוסי הספיטפייר שלו), ולוד (כיום נתב”ג) שנבנה בשנת 1936. מייג’ור ד. וו. גמבלי היה ממונה על התעופה האזרחית בא”י ברוב תקופת המנדט, והיה ממונה על קבוצה קטנה של פקידים.

חברת התעופה  הראשונה שהודיעה על יסודה בא”י ונרשמה בלונדון היתה נתיבי אויר ארץ ישראליים (Palestine Airways Co.) והיה לה הון ראשוני של 20,000 לירות שטרלינג ושני מטוסי שורט S.16 סאיון, שלהם לא היו סימונים בריטיים, והיה צורך, בפעם הראשונה, להקצות להם סימונים של פלשתינה.

כך החל למעשה רישום המטוסים בא”י, ונבחרה הקידומת VQ-P, כחלק מקבוצת הקידומות שהוצאו עבור המושבות הבריטיות ואזורי החסות הבריטיים. כמובן שסימן הרישום האזרחי הראשון  בא”י היה VQ-PAA.
 
רשימת המטוסים האזרחיים בא”י VQ-P
 
כפי שידוע למחבר,לא ניתנו סימונים כל שהם לדאונים שטסו באותו זמן.לכן, זוג מטוסי הסאיון היו המטוסים הראשונים ברישום החדש.כצפוי, לשניהם ניתן הרישום VQ-PAA ו-VQ-PAB, עם תעודות רישום מס’  1 ו-2, שהוצאו בתאריך 16 ביולי 37 ונחתמו ע”י מנהל התעופה האזרחית,ו”הוכנסו לתת הרשימה הפלשתינית של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד לפי החלטת הוועידה לרגולציה של הניווט האוירי מתאריך 13 באוקטובר 1919, נספח “A” ולפי צו הניווט האוירי (מושבות, שטחי חסות וטריטוריות בעלות מנדט) משנת 1927 והעדכונים שלהם.”
 
מטוסי הסאיון היו היחידים שהיו רשומים ברשימת ה-VQ-P באותה תקופה,אך היו בארץ מטוסים נוספים שנשאו רישום זר.רובם נרשמו מחדש מאוחר יותר, כמו מטוס הדה הוילנד D.H.82 רישום בריטי G-ACYN  שנרשם מחדש בא”י כ-VQ-PAN, או מטוס המיילס פאלקון רישום בריטי G-ADHH שנרשם כ-VQ-PAO, אך היו מספר מטוסים נוספים שבמשך תקופת הפעלתם בא”י נשאו סימני רישום זרים, כמו המיילס M-2 הוק, רישום בריטי G-ACHL (מספר יצרן 5) שהיה רשום ע”ש פ.שטיינברג ו-א.שכטרמן,וסופק בשנת 1940,דה הוילנד DH-60M מות’ בעל רישום בריטי G-ABMX (מס’ יצרן 1698) שנרשם בבריטניה בתאריך 25 באפריל 31 ומאוחר יותר היה בבעלות פיק פשה,מושל עבר הירדן, ונמכר לס.כץ, בעל “שירותי תעופה ארץ ישראליים”.

מטוס זה ניזוק קשות כשירד מהמסלול בשדה התעופה לוד
ב-25.6.38.השתמשו בו להדרכה קרקעית עד שפורק לגרוטאות בשנת 1948.מטוסים זרים נוספים היו מדגם RWD-8 ברישום פולני SP-BLL  שאוחסן במשך שנים רבות בקיבוץ אפיקים, עד שפורק בשנת 1947 כדי לשקם מטוס נוסף בעל רישום מנדטורי VQ-PAG , וכן מטוס איילה 5D ברישום גרמני D-YMOP  שהובא ארצה לשימושו של שגריר גרמניה.
 
סגירת הרשימה
 
מטוס  ריפבליק RC-3 סיבי ברישום VQ-PAV היה המטוס האחרון שהופיע ברשימת המטוסים האזרחיים בפלשתינה במרץ 48.עם סיום המנדט הבריטי ב-15 במאי 48 והקמת מדינת ישראל,לא השתמשו עוד ברשימת ה-VQ-P ,והיא הוחלפה ע”י רשימת אותיות הרישום הישראליות 4X, שהחלה ב-27 בספטמבר 48 כשנרשם המטוס ראשון, דגלס C-54B מס’ יצרן 18390 שנרשם כ-4X-ACA , כמטוס נשיאותי שהופעל ע”י צוות של אל על.

רק שני מטוסים,שניהם מדגם  DH-89A ראפיד עברו לרישום ישראלי לאחר שהופעלו תחת רישום ארץ ישראלי.אלה היו VQ-PAC שהפך ל-4X-ACN והיה רשום בין יולי 49 לינואר  50, ומטוס VQ-PAR שהפך ל- 4X-ACU והיה רשום בין נובמבר 49 לדצמבר 57.

מ-22 המטוסים ברישום ארץ ישראלי,שבעה הפכו למטוסים צבאיים, תריסר נוספים יצאו משימוש עקב מצבם הגרוע,שניים, כאמור, המשיכו לטוס בישראל ואחד נמכר.

למרות שנערך מחקר מקיף,פרטים רבים עדיין אינם ידועים בנושא המטוסים ברישום ארץ ישראלי.לא נשארו מסמכים רשמיים בישראל בקשר לרשימה זו וספק אם נשארו עותקים בבריטניה.

תודתו של המחבר נתונה לג’והן האברס ולפיטר מארסון על עזרתם בהכנת המאמר

תמונה חמישית מלמעלה:טיילורקראפט VQ-PAJ צבוע בגוון כסף, תמונה ככל הנראה לאחר מלחה”ע ה-2.תמונה שישית ושביעית מלמעלה:שני מטוסי RWD-13 בסימון VQ-PAL ו-VQ-PAM. תמונה שמינית מלמעלה :VQ-PAP   מטוס זלין XII. תמונה תשיעית מלמעלה :VQ-PAQ מטוס בנס-מראז Be.550 ביבי, תמונה משנת 1947/48. תמונה תחתונה:ראפיד VQ-PAR של “אוירון” צולם בערך באותה עת, כנראה ברמלה (כל התמונות ע”י ג’י. ס.האברס)

שתפו את המאמר

מנוי
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות

מאמרים אחרונים

קטגוריות

ניוזלטר מרקיע שחקים

הירשמו לניוזלטר של מרקיע שחקים ותהיו הראשונים לדעת על מאמרים ועדכונים חדשים באתר!

תודה על הרשמתך
0
Would love your thoughts, please comment.x