SLAF

כפיר 516

פרטי המטוס: דגם: כפיר C.7 יצרן: התעשיה האוירית, ישראל מספר יצרן: 172 תולדות המטוס: נקלט כחדש בטייסת 144 בבסיס עציון. עבר עם הטייסת לבסיס חצור.

קרא עוד »

כפיר 909

פרטי המטוס: דגם: כפיר C-2 יצרן: התעשיה האוירית,ישראל מספר יצרן: 161 תולדות המטוס: המטוס נקלט כחדש בטייסת 149 ביוני 82.כשיצא משירות שופץ בתעשיה האוירית ונמכר

קרא עוד »

כפיר 910

פרטי המטוס: דגם: כפיר C-2 יצרן: התעשיה האוירית,ישראל מספר יצרן: 160 תולדות המטוס: המטוס נקלט כחדש בטייסת 149 ביוני 1982. כשיצא משירות שופץ ונמכר לחיל

קרא עוד »

כפיר 551 “עציון”

פרטי המטוס: דגם: כפיר C.7 יצרן: התעשיה האוירית,ישראל תולדות המטוס: הופעל בחיל האויר ע”י טייסת 144.כש נסגרה הטייסת כטייסת כפיר, הועבר לאחסנה בבסיס עובדה. לאחר

קרא עוד »

כפיר 894

פרטי המטוס: דגם: כפיר C-2 טיפוס: מטוס קרב יצרן: התעשיה האוירית,ישראל מספר יצרן: 111 תולדות המטוס: המטוס נקלט כחדש בטייסת 149 .יצא משירות ובספריו רשומות

קרא עוד »

כפיר 967

פרטי המטוס: דגם: כפיר C-2 יצרן: התעשיה האוירית,ישראל מספר יצרן: 164 תולדות המטוס: המטוס נקלט כחדש בטייסת 149 באוקטובר 82. כשיצא משירות שופץ ונמכר לחיל

קרא עוד »

יש לכם סיפור שתרצו שנפרסם באתר?

נשמח לקבל הערות והארות, תמונות, סיפורים, וכל חומר אחר שתרצו להעביר לנו