S-58

S-58 מס’ 13

פרטי המסוק: דגם: S-58B יצרן: סיקורסקי, ארה”ב מספר יצרן: 58.692 תולדות המסוק: הגיע ארצה בתאריך 11.2.58. הורכב ביחידת האחזקה האוירית בתל נוף ולאחר שהורץ ובוצעה

קרא עוד »

S-58 מס’ 14

פרטי המסוק: דגם: H-34G-III יצרן: סיקורסקי,סטראטפורד, קונקטיקט,ארה”ב מספר יצרן: 58-1656 מספר צי: Bu.150795 תולדות המסוק: יוצר ע”י חב’ סיקורסקי כדגם CH-34C ויועד למכירה לגרמניה. קיבל

קרא עוד »

S-58 מס’ 15

פרטי המסוק: דגם: S-58B יצרן: סיקורסקי,ארה”ב מספר יצרן: 58-279 טיסה ראשונה: 8.5.56 תולדות המסוק: המסוק היה מהדגם האזרחי S-58B, היה רשום ע”ש חברת סיקורסקי תחת

קרא עוד »

S-58 מס’ 18

פרטי המסוק: דגם: H-34A יצרן: סיקורסקי,סטראטפורד, קונקטיקט,ארה”ב מספר יצרן: 58-1186 תולדות המסוק: מסוק זה התקבל ע”י נציגי ח”א במפעל סיקורסקי בתאריך 29.2.60 וסופק בתאריך 6.4.60.

קרא עוד »

S-58 מס’ 19

פרטי המסוק: דגם: H-34G-III יצרן: סיקורסקי,סטראטפורד, קונקטיקט,ארה”ב מספר יצרן: 58-1549 מספר צי: Bu.150756 תולדות המסוק: יוצר ע”י חב’ סיקורסקי כדגם CH-34C ויועד למכירה לגרמניה. קיבל

קרא עוד »

S-58 מס’ 20

פרטי המסוק: דגם: H-34G-III יצרן: סיקורסקי,סטראטפורד, קונקטיקט,ארה”ב מספר יצרן: 58-1550 מספר צי: Bu.150757 תולדות המסוק: יוצר ע”י חב’ סיקורסקי כדגם CH-34C ויועד למכירה לגרמניה. קיבל

קרא עוד »

S-58 מס’ 21

פרטי המסוק: דגם: H-34G-III יצרן: סיקורסקי,סטראטפורד, קונקטיקט,ארה”ב מספר יצרן: 58-1551 מספר צי: Bu.150758 תולדות המסוק: יוצר ע”י חב’ סיקורסקי כדגם CH-34C ויועד למכירה לגרמניה. קיבל

קרא עוד »

S-58 מס’ 27

פרטי המסוק: דגם: H-34G-III יצרן: סיקורסקי,סטראטפורד, קונקטיקט,ארה”ב מספר יצרן: 58-1607 מספר צי: Bu.150779 תולדות המסוק: יוצר ע”י חב’ סיקורסקי כדגם CH-34C ויועד למכירה לגרמניה. קיבל

קרא עוד »

S-58 מס’ 28

פרטי המסוק: דגם: H-34G-III יצרן: סיקורסקי,סטראטפורד, קונקטיקט,ארה”ב מספר יצרן: 58-1612 מספר צי: Bu.150780 תולדות המסוק: יוצר ע”י חב’ סיקורסקי כדגם CH-34C ויועד למכירה לגרמניה. קיבל

קרא עוד »

S-58 מס’ 33

פרטי המסוק: דגם: H-34G-III יצרן: סיקורסקי,סטראטפורד, קונקטיקט,ארה”ב מספר יצרן: 58-1639 מספר צי: Bu.150790 תולדות המסוק: יוצר ע”י חב’ סיקורסקי כדגם CH-34C ויועד למכירה לגרמניה. קיבל

קרא עוד »

יש לכם סיפור שתרצו שנפרסם באתר?

נשמח לקבל הערות והארות, תמונות, סיפורים, וכל חומר אחר שתרצו להעביר לנו